left-back

Kỷ niệm Ngày của Cha—— Chiến dịch nạp lần đầu độc quyền chỉ dành cho người dùng Việt Nam!

mceclip1.jpg

 

Bitgetters thân mến,

 

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về chiến dịch nạp tiền độc quyền vào Ngày của Cha

Đây sẽ là một món quà đặc biệt dành cho bạn.

 

Sự kiện: Chiến dịch Nạp tiền lần đầu

- Nạp $100 để nhận $5 Quỹ thử nghiệm

- Nạp $300 để nhận $20 Quỹ thử nghiệm

- Nạp $500 để nhận $40 Quỹ thử nghiệm

- Nạp $1000 để nhận $100 Quỹ thử nghiệm

 

*Giới hạn 500 người dùng trên cơ sở người đến trước được phục vụ trước

 

Thời gian: 00:00 19/06/2022 — 23:59 26/06/2022 (UTC+7)

 

Lưu ý:

  • Chỉ những người dùng nạp tiền lần đầu mới có thể tham gia chiến dịch.
  • Chỉ người dùng Việt Nam được tham gia chiến dịch.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc.
  • Giới hạn cho người dùng đã đăng ký từ ngày 13 tháng 6 năm 2022 trở đi.
  • Người dùng nên hoàn thành tất cả các bước trên để đủ điều kiện.

Theo dõi các kênh chính thức của chúng tôi

Việt Nam:

https://t.me/bitgetvnthongbao

https://t.me/bitgetvnofficial

https://www.facebook.com/BitgetVNOfficial/

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Bitget có quyền loại người tham gia khỏi tất cả các hoạt động nếu phát hiện họ sử dụng nhiều tài khoản hoặc sử dụng bất kỳ cách thức thao túng thị trường, xã hội nào.

Bitget có quyền giải thích các quy tắc của chiến dịch

Giao dịch và đầu tư tiền điện tử đi kèm với rủi ro và biến động cao. Hãy giao dịch thận trọng và tự nhận thức rủi ro. Bitget không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào.

Bitget có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi độc hại hoặc khai thác lỗ hổng nền tảng nào, Bitget có quyền xử lý tài khoản và tài sản của người dùng.

 

 

Bitget Team

Ngày 18 tháng 6 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected] 

Hợp tác:  [email protected] 

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group