left-back

Launchpad 2.0: Revoland (REVO) Hoán đổi token bắt đầu

VN_690_360.png

Bitgetters thân mến,

 

Thời gian đăng ký cho Revoland Launchpad đã kết thúc. Bây giờ bạn có thể kiểm tra số vé đã nhận của mình thông qua "Phần thưởng của tôi" trên trang web hoặc ứng dụng chính thức của chúng tôi.

Xin chúc mừng tất cả những người trúng thưởng! Với những tấm vé này, bây giờ bạn có thể hoán đổi REVO bằng BGB.

 

BGB Holders Zone ???? 

Nếu có bất kỳ token REVO nào còn sót lại nào chưa được hoán đổi sau khi Hoán đổi token kết thúc, sẽ có một vòng độc quyền được gọi là BGB Holders Zone. Các nhà đầu tư BGB có thể cùng chia sẻ bất kỳ token REVO còn sót lại nào chưa được hoán đổi, tỷ lệ thuận với ảnh chụp nhanh BGB của họ trong Launchpad.

Các tiêu chí để tham gia BGB Holders Zone như sau:

i)  Người dùng hợp lệ: Đối với người dùng đã đăng ký Launchpad và đang nắm giữ BGB.

ii) Thời gian đăng ký: 18:00 ngày 9 tháng 6 đến 11:00 ngày 20 tháng 6 (giờ Việt Nam)

ii) Tính toán phân bổ: Ảnh chụp nhanh BGB hàng ngày của người dùng trong suốt thời gian Launchpad

iii) Giới hạn cứng mỗi người dùng: 833.333 REVO mỗi người

iv) Quy trình hoán đổi:

  • Sau khi Hoán đổi token kết thúc, BGB của người dùng sẽ bị đóng băng tương ứng với số lượng REVO được phân bổ cho họ. Lưu ý rằng hệ thống sẽ đóng băng toàn bộ BGB của bạn nếu bạn không có đủ BGB trong tài khoản.
  • Hệ thống sau đó sẽ tự động trao đổi token BGB đã đóng băng của bạn lấy REVO, trong khi số BGB còn lại sẽ được trả lại tài khoản của bạn.
  • REVO đã trao đổi của bạn từ BGB Holders Zone sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn trước khi giao dịch bắt đầu.
  • Tỷ giá BGB vẫn giữ nguyên trong suốt thời gian hoán đổi Launchpad.

Chỉ cần điền vào biểu mẫu bên dưới và giữ thêm BGB để có cơ hội trao đổi nhiều token REVO hơn trong Launchpad.

Đăng ký BGB Holders Zone tại đây: https://forms.gle/FrxfBS39wgYYw7FJA 

 

Cặp REVO/USDT sẽ mở giao dịch vào lúc 22:00 ngày 20 tháng 6 (giờ Việt Nam). Token đã hoán đổi sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn trước khi giao dịch bắt đầu.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyên nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro đầu tư.

 

Bitget Team

Ngày 18 tháng 6 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected] 

Hợp tác:  [email protected] 

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group