left-back

OPUSDT & RSRUSDT nay đã có hợp đồng Futures

OPUSDT_RSRUSDT_1200x630_VN.jpg

 

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Bitget đã ra mắt hợp đồng tương lai (Futures) OPUSDT & RSRUSDT vào ngày 17 tháng 6 năm 2022 (UTC + 8) với đòn bẩy tối đa là x25.

Chào mừng bạn đến thử giao dịch Hợp đồng tương lai hợp nhất qua website (www.bitget.com) hoặc Bitget App.【Futures】

Futures (tên cũ: Unified Futures) bao gồm USDT-Ⓜ️ Futures và Coin-Ⓜ️ Futures

USDT-Ⓜ️ Futures- Giao dịch dùng USDT cho tất cả các cặp. Bạn có thể chọn USDT để giao dịch nhiều cặp tiền tệ cùng một lúc, trong đó nhiều hợp đồng tương lai có cùng tài khoản vốn chủ sở hữu, lãi, lỗ và rủi ro.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và quan tâm đến Bitget!

 

 

Bitget Team

Ngày 17 tháng 6 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected] 

Hợp tác:  [email protected] 

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group