left-back

Cube Network

Thông tin token

Tên: Cube Network (CUBENETWORK)

Loại: ERC-20

Tổng nguồn cung: 1,000,000,000 CUBENETWORK

 

Lưu ý:

Mã của Cube Network sẽ là CUBENETWORK trên Bitget. Xin lưu ý trước khi tiến hành nạp và rút tiền.

 

Cube Network (CUBENETWORK) là một chuỗi công cộng lớp 1 hiệu suất cao, có thể mở rộng với kiến trúc mô-đun hỗ trợ cả đa chuỗi và chuỗi chéo.

| Website | Địa chỉ hợp đồng (ERC-20) | | Twitter | Discord | | Telegram | Whitepapaer