left-back

Bitget giới thiệu “Quỹ Bảo Vệ Nhà Đầu Tư” khi tham gia Launchpad với Revoland

Các Bitgetters thân mến,

 

Sau khi bàn bạc với team Revoland, chúng tôi quyết định thành lập Quỹ Bảo Vệ Nhà Đầu Tư khi tham gia Launchpad nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích đáng có của các nhà đầu tư. Nếu giá REVO giảm xuống dưới giá mở cửa trong vòng 7 ngày đầu giao dịch, tất cả các nhà đầu tư đã mua REVO từ Launchpad sẽ được nhận khoản bồi thường lên đến 100,000 BGB, tỉ lệ thuận với lượng REVO đã mua của từng cá nhân.

 

Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn!

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyên nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro đầu tư.

 

Bitget Team

Ngày 13 tháng 6 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected] 

Hợp tác:  [email protected] 

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group