left-back

Triển khai GroupCoin: Bán token GIẢM GIÁ 50% (Phiên đầu: BTC)

Bitgetters thân mến,

 

Bạn có ước rằng mình đã mua Bitcoin với giá $1X,000? Bây giờ là cơ hội của bạn!

 

Bitget sắp ra mắt GroupCoin, nơi mà bạn có thể mua các loại tiền mã hóa yêu thích của mình với mức giảm giá 50%.

 

Phiên GroupCoin đầu tiên sẽ cho phép bạn nhận được giảm giá 50% khi mua Bitcoin (BTC) bắt đầu từ 18:00 ngày 16 tháng 6 (giờ Việt Nam).

 

Nhận giảm giá 50% của bạn ngay bây giờ!

https://www.bitget.com/vi/disSubActivity/details?activityId=920177415715991552

 

VN___1600x900.png

Thông tin chi tiết về sự kiện có thể được tìm thấy dưới đây:

 

Thời gian đăng ký/ thời gian sự kiện: 18:00 ngày 16 tháng 6 đến 18:00 ngày 17 tháng 6 (giờ Việt Nam)

Thời gian trao đổi: Hệ thống sẽ tự động hoàn thành việc trao đổi vào lúc 18:00 ngày 17 tháng 6 (giờ Việt Nam)

 

Phần thưởng sự kiện: 1 BTC

 

Yêu cầu tham gia 

 

Quy tắc sự kiện

 • Số tiền đăng ký cá nhân tối thiểu là 100 USDT và tối đa là 1,000 USDT.
 • Sau khi đăng ký hoàn tất, sàn giao dịch sẽ tiến hành theo chiết khấu thực tế. Sau đó, số tiền USDT tương ứng sẽ được khấu trừ tự động.
 • Việc giảm giá thực tế sẽ được xác định theo số lượng người tham gia. Càng nhiều người tham gia, mức giảm giá càng cao!

Số người tham gia

Giảm giá

<= 500

Giảm 10%

501-1000

Giảm 20%

1001-2000

Giảm 30%

>2000

Giảm 50%

 

Điều khoản và Điều kiện

 • Giá trao đổi: Giá trao đổi USDT và token sự kiện dựa trên giá giao dịch token trung bình trong thời gian đăng ký.
 • Số tiền trao đổi thực tế:
  • Khi số tiền đăng ký nhỏ hơn tổng giá trị của phần thưởng sự kiện, việc trao đổi sẽ được hoàn thành theo số tiền đăng ký của người dùng.
  • Khi số lượng đăng ký lớn hơn tổng giá trị của token sự kiện, việc trao đổi sẽ được hoàn thành theo tỷ lệ số lượng người đăng ký.
   • Tính toán trao đổi: số tiền trao đổi thực tế = số tiền đăng ký cá nhân / tổng số tiền đăng ký * giá trị của token sự kiện * chiết khấu thực tế.

 

Bitget Team

Ngày 13 tháng 6 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected] 

Hợp tác:  [email protected] 

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group