left-back

Chia sẻ giải thưởng Giao dịch Lưới Futures: lên đến $30,000 và thẻ eGift!

Web_Banner-VN.png

 

Bitgetters thân mến,

 

Bitget rất vui mừng giới thiệu Giao dịch Lưới Futures, một công cụ giao dịch chiến lược định lượng tự động hóa các lệnh đặt trên thị trường theo các khoảng được xác định trước trong một phạm vi giá nhất định.

 

Chúng tôi sẽ bắt đầu với các cặp giao dịch Futures sau đây trong giai đoạn đầu tiên ra mắt: BTC/USDT và ETH/USDT

 

Thời gian chiến dịch: 17:00 ngày 8 tháng 6 đến 17:00 ngày 18 tháng 6 (giờ Việt Nam)

 

Trong thời gian chiến dịch, người dùng sử dụng Giao dịch Lưới Futures sẽ đủ điều kiện để nhận một phần của nhóm tiền thưởng. Bạn có thể chia sẻ tiền thưởng tương ứng với số ngày bạn giao dịch. Bạn sẽ chỉ có thể được nhận một nhóm tiền thưởng.

vn.png

 

Ngoài ra, báo cáo bất kỳ lỗi nào hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn về sản phẩm Giao dịch Lưới Futures bạn sẽ có cơ hội trở thành một trong 10 người dùng may mắn, được chọn ngẫu nhiên, để nhận được Thẻ eGift Amazon.com trị giá $100.

Tham gia chiến dịch của chúng tôi bằng cách điền vào Biểu mẫu Google này! 

Nhấp để tham gia Cộng đồng giao dịch Futures toàn cầu của Bitget để tìm hiểu về kết quả và các chiến dịch Futures mới nhất.

 

Cảnh báo rủi ro:

  1. Giao dịch Lưới Futures hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động khi giá dao động trong một phạm vi cụ thể;
  2. Các kịch bản sau đây sẽ dẫn đến tổn thất: thiết lập vô kỷ luật, biến động giá một chiều và giá thị trường ra khỏi phạm vi lưới;
  3. Khi sử dụng Giao dịch lưới Futures, lưu ý rằng chiến lược sẽ tự động ngừng khi các cặp giao dịch gặp phải các tình huống như dừng giao dịch hoặc hủy niêm yết.

 

Điều khoản và điều kiện:

1. Bạn phải hoàn thành Biểu mẫu Google để tham gia chiến dịch. Bất cứ ai chưa hoàn thành thành công Biểu mẫu Google cho chiến dịch sẽ không đủ điều kiện tham gia hoặc nhận tiền thưởng và phần thưởng;

2. Cách sử dụng tiền thưởng:

 a) Tiền thưởng có thể được sử dụng trực tiếp để giao dịch Futures trên Bitget (bao gồm One-Click Copy Trade);

 b) Tiền thưởng có thể được sử dụng để trả phí giao dịch/tổn thất/phí funding;

 c) Tiền thưởng có thể được sử dụng làm ký quỹ để mở vị thế;

3. Phần thưởng được phân phối trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chiến dịch kết thúc;

4. Bất kỳ hành vi độc hại nào, chẳng hạn như đăng ký nhiều tài khoản trên cùng một địa chỉ IP, sẽ bị loại và không đủ điều kiện nhận thưởng;

5. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ chiến dịch mà không cần thông báo trước.

 

 

Bitget Team

Ngày 8 tháng 6 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group