left-back

Bitget niêm yết Evmos (EVMOS) tại Innovation Zone

Bitgetters thân mến,

 

Bitget sẽ niêm yết Evmos (EVMOS) tại Innovation Zone. Người dùng bây giờ có thể nạp và rút EVMOS trên trang tài sản. Các chi tiết cụ thể như sau:

 

EVMOS (Cosmos) Thời gian nạp và rút tiền

Đã mở.

 

EVMOS/USDT Thời gian giao dịch 

18:00 ngày 7 tháng 6 năm 2022 (giờ Việt Nam)

 

Giới thiệu Evmos

Evmos (EVMOS), là một blockchain Proof-of-Stake có thể mở rộng, thông lượng cao, hoàn toàn tương thích và có thể tương tác với Ethereum. Evmos được xây dựng bằng Cosmos SDK chạy trên công cụ đồng thuận Tendermint Core.

 

Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Evmos (EVMOS)

Giao dịch EVMOS/USDT Ngay bây giờ

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyên nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro đầu tư. 

 

Bitget Team

7 Tháng 6, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group