left-back

Lần đầu giao dịch P2P trên Bitget? Nhận lại tối đa 200 USDT

1200x630___16.png

 

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Bitget P2P rất vui mừng thông báo về một sự kiện dành cho cho người dùng P2P mới. Những người tham gia đủ điều kiện có thể nhận lại tối đa 200 USDT khi sử dụng dịch vụ giao dịch P2P của chúng tôi.

 

Thời gian sự kiện:

11:00 ngày 31 tháng 5 năm 2022 – 11:00 ngày 3 tháng 6 năm 2022 (giờ Việt Nam)

 

Fiat áp dụng:

USD, PHP, INR, TRY, JPY, VND, UAH, IDR, EUR, THB, NGN, GBP, VES, PKR, PEN

 

Quy tắc sự kiện:

Sự kiện này chỉ dành cho người dùng Bitget P2P mới chưa bao giờ giao dịch trên Bitget P2P trước 11:00 ngày 31 tháng 5 năm 2022 (giờ Việt Nam).

 

Mỗi người dùng đủ điều kiện có thể nhận được số tiền hoàn lại tương đương với 10% tổng số tiền mua ròng của họ * trong thời gian sự kiện.

 

Cơ cấu giải thưởng: 50% giải thưởng là phiếu giảm giá phí giao dịch, 50% còn lại sẽ là quỹ thử nghiệm. Ví dụ: nếu mua ròng là 1,000 USDT, giải thưởng của bạn sẽ là phiếu giảm giá 50 USDT và quỹ thử nghiệm 50 USDT.

 

Phần thưởng tối đa có giá trị tương đương là 200 USDT..Nhấp vào đây để bắt đầu giao dịch P2P!

Nhấp vào đây để đăng ký thương nhân P2P!

Nhấp vào đây để tham gia cộng đồng telegram Bitget P2P!Điều khoản và điều kiện:

  1. Tất cả người dùng phải hoàn thành xác minh KYC trước khi truy cập Giao dịch P2P.
  2. Tất cả phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản Bitget của bạn trong vòng năm ngày làm việc sau sự kiện trên cơ sở người đến trước được phục vụ trước.
  3. Thương nhân bị cấm tham gia sự kiện này.
  4. Bất kỳ người tham gia nào tham gia thao túng khối lượng hoặc thực hiện các hành vi độc hại sẽ bị loại khỏi sự kiện.
  5. *Mua ròng = Số lượng mua - Số lượng bán.
  6. Bitget có quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện.
  7. Định nghĩa người dùng mới: Người dùng lần đầu tiên sử dụng giao dịch P2P

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Việc bạn sử dụng các dịch vụ Bitget P2P và tất cả thông tin, nội dung khác (bao gồm cả của bên thứ ba) được bao gồm trong hoặc có thể truy cập từ các dịch vụ Bitget P2P là rủi ro của chính bạn. Bitget chỉ đơn giản là một nền tảng mối giới cho người mua và người bán và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp tài sản nào giữa họ. Tất cả các khoản thanh toán là cuối cùng sau khi hoàn thành trừ khi có yêu cầu khác của pháp luật. Nền tảng Bitget P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các giao dịch đã hoàn thành. Cả Bitget P2P và người bán đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí hoặc tổn thất tiềm năng nào phát sinh trong quá trình giao dịch trừ khi tổn thất của bạn là kết quả của gian lận hoặc sai lệch thông tin từ phía người bán.


Đối với bất kỳ câu hỏi nào vè P2P, vui lòng gửi email cho chúng tôi [email protected]!

 

 

Bitget Team

31 Tháng 5, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group