Tin tức sản phẩm

Hướng dẫn Giao dịch Lưới Futures

Lưới bình thường là gì?

Giao dịch lưới là một loại chiến lược giao dịch định lượng, nơi người dùng đặt một số lượng lệnh mua và bán nhất định (hình học hoặc số học) trong phạm vi giá do chính họ thiết lập và kiếm lợi nhuận liên tục thông qua tự động "Mua thấp Bán cao" dựa trên những thay đổi về giá của các tài sản kỹ thuật số.

Lưới Futures là một loại giao dịch lưới. Nếu dự đoán rằng sẽ có những biến động giá trên thị trường có lợi cho vị thế Long, bạn có thể thiết lập một phạm vi giá, mua một vị thế ban đầu, đặt lệnh mua và lệnh đóng Long trong lưới tương ứng cùng một lúc. Bằng cách này, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ những thay đổi của thị trường bằng cách liên tục mua và đóng các vị thế mua.

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch Lưới Futures là một công cụ, không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Lợi nhuận từ giao dịch lưới rất khó thực hiện khi thị trường di chuyển một chiều (lưới bình thường) hoặc đặt sai khoảng giá.

Giao dịch Lưới Futures có thể tạo ra lợi nhuận lớn nhưng cũng đi kèm với rủi ro thua lỗ cực cao cho tài khoản của bạn. Các thay đổi và biến động giá có thể khiến tất cả tiền kí quỹ của bạn bị thanh lý.

Giao dịch Lưới được sử dụng theo quyết định của bạn và bạn tự chịu rủi ro. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng tính năng này. Người dùng nên đưa ra quyết định hợp lý bằng cách đánh giá kỹ lưỡng khẩu vị rủi ro của mình.

Làm thế nào để bắt đầu Giao dịch Lưới Futures?

1. Truy cập Giao dịch Lưới Futures

Web: Trên trang web Bitget, nhấp vào [Giao dịch chiến lược] - [Giao dịch chiến lược Futures] trên thanh điều hướng để truy cập trang giao dịch lưới Futures.

Điện thoại di động: Chạm vào [Chiến lược] - [Giao dịch chiến lược Futures] để truy cập trang giao dịch lưới Futures.

2. Chọn một cặp giao dịch

Chọn một cặp giao dịch trên trang giao dịch. Xin lưu ý rằng chỉ có thể tạo một chiến lược cho một cặp giao dịch. Nếu đã có chiến lược, bạn sẽ không thể tạo một chiến lược khác.

3. Tạo chiến lược lưới

3.1 Tạo Chiến lược AI (Một cách dễ dàng để mở lệnh)

Dựa trên dữ liệu backtest của cặp giao dịch trong bảy ngày qua, chiến lược AI sẽ đề xuất các tham số có lợi nhất. Phần trăm lợi suất hàng năm (APY) được tính bằng chiến lược AI khi đòn bẩy là 1X. Đòn bẩy và chế độ vị thế hiện tại của bạn được hiển thị trên giao diện chiến lược. Nếu bạn cần sửa đổi, nhấp vào [Chỉnh sửa] và truy cập trang giao dịch Futures. Sau đó, bạn chỉ cần chọn kí quỹ ban đầu và bấm [Tạo].

Hình ảnh

Mặc dù đóng vị thế khi chấm dứt chiến lược có nghĩa là bạn có thể chọn theo ý riêng của mình. Nếu chọn có, vị thế được tạo dựa trên chiến lược lưới sẽ bị đóng khi chấm dứt chiến lược.

3.2 Tạo thủ công

Cài đặt cơ bản

 • Giá dưới: Đáy của phạm vi giá giao dịch lưới. Hệ thống sẽ dừng thực hiện các lệnh khi giá thị trường thấp hơn Giá dưới.
 • Giá trên: Đỉnh của phạm vi giá giao dịch lưới. Hệ thống sẽ dừng thực hiện các lệnh khi giá thị trường cao hơn Giá trên.
 • Số lượng lưới: Phạm vi giá được chia thành các phần tương ứng.
 • Số dư khả dụng: Số dư có sẵn trong tài khoản Futures của bạn.
 • Kí quỹ ban đầu: Số tiền mà người dùng cần để bắt đầu giao dịch lưới.
 • Đòn bẩy: Bạn có thể sửa đổi đòn bẩy trên trang giao dịch Futures. Do sự biến động lớn của thị trường tiền điện tử, chúng tôi khuyên bạn không nên thiết lập đòn bẩy cao. Nếu đòn bẩy hiện tại của bạn quá cao, chúng tôi sẽ đề xuất một đòn bẩy thích hợp.
 • Chế độ vị thế: Bạn có thể sửa đổi chế độ vị thế trên trang giao dịch Futures. Bitget hỗ trợ chạy chiến lược lưới với chế độ Isolated hoặc Cross.

Cài đặt nâng cao

 • Giá kích hoạt: Các lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi Giá cuối cùng đạt đến giá kích hoạt mà bạn thiết lập.
 • Giá chốt lời: Khi giá thị trường đạt đến giá Chốt lời, lưới sẽ ngừng hoạt động.
 • Giá dừng lỗ: Khi giá thị trường đạt đến giá Stop Loss, lưới sẽ ngừng hoạt động.
 • Giới hạn giá mở: Tham số được sử dụng để hạn chế chênh lệch giữa giá giao dịch trung bình của lệnh ban đầu và giá đặt lệnh trong một phạm vi nhất định. (do sự biến động của thị trường tiền điện tử, giá thực hiện có thể khác với giá dự kiến của bạn khi lệnh được đặt. Bạn nên kiểm soát trượt giá bằng cách đặt giới hạn giá mở)
 • Đóng vị thế khi kết thúc: Nếu bạn chọn đóng vị thế khi chiến lược bị chấm dứt, tất cả các vị thế được mở dựa trên chiến lược sẽ bị đóng khi chấm dứt chiến lược

Kiểm tra các lệnh lưới Futures của bạn

1. Lệnh đang chạy

Sau khi tạo lưới, hãy bấm tab [Đang chạy] để kiểm tra các lệnh lưới đang diễn ra và đang chờ xử lý. Người dùng có thể nhấp vào [Chấm dứt] để chấm dứt các lệnh đang diễn ra. Hoặc, nhấp vào [Chia sẻ] để chia sẻ chiến lược đó.

2. Đối với các lệnh trong quá khứ

Bấm tab [Lịch sử] để kiểm tra lịch sử giao dịch lưới của bạn.

Công thức

1.Kí quỹ tối thiểu cần thiết để bắt đầu giao dịch lưới

Được tính toán dựa trên khoảng lưới, số lượng lưới và số lượng lệnh tối thiểu được đặt để đảm bảo rằng chiến lược có thể bắt đầu và hoạt động bình thường. Cụ thể, kí quỹ bao gồm ba phần:

 • Để đảm bảo có các lệnh trong lưới, cần có kí quỹ để đặt lệnh mua dưới giá khởi điểm và một phần kí quỹ khác để mở vị thế và đặt lệnh bán (bạn cần mở vị thế trước khi đặt lệnh bán) trên giá khởi điểm.
 • Do sự biến động lớn của thị trường tiền mã hóa, chúng ta cần nhân kí quỹ để đặt lệnh bán với hệ số tùy thuộc vào tình hình thị trường hiện thời.
 • Chi trả phí giao dịch. Vì không có lợi nhuận được tạo ra trong giai đoạn đầu của giao dịch lưới, phí giao dịch dự trữ sẵn để đảm bảo rằng các vị thế có thể được mở bình thường.

2. Tính toán lợi nhuận

Kí quỹ ban đầu

Là tiền kí quỹ được đầu tư khi người dùng tạo chiến lược lưới, phụ thuộc vào đòn bẩy trong khi tạo. Việc tính toán lợi suất được dựa trên kí quỹ của đòn bẩy tương ứng khi chiến lược được tạo ra.

Lợi nhuận

Lợi nhuận từ lưới = khoảng giá của lưới x min(Số lượng mua trong lưới, Số lượng bán trong lưới)

Tổng lợi nhuận lưới = tổng lợi nhuận từ tất cả các lưới

Lãi/lỗ thả nổi

Lãi/lỗ thả nổi = (giá hiện tại - giá mua trung bình) x vị thế hiện tại

Tổng lợi nhuận

Tổng lợi nhuận = lợi nhuận lưới điện + lãi/lỗ thả nổi

Phần trăm lợi suất hàng năm (APY)

Phần tram lợi suất hàng năm (APY) = tổng lợi nhuận / kí quỹ ban đầu / số ngày chạy x 365

Ví dụ

Lưới Long Futures

Sử dụng BTC/USDT làm ví dụ. Giả sử các tham số chiến lược của bạn được đặt như sau:

Giá trên: 60,000 USDT

Giá dưới: 40,000 USDT

Số lưới: 5 (Số học)

Số tiền đầu tư: 10,000 USDT

Giá BTC/USDT hiện tại: 50,000 USDT

Theo các thông số trên, cấu trúc giá của chiến lược này sẽ được đặt ở mức (USDT): 60,000, 56,000, 52,000, 48,000, 44,000, 40,000.

Các lệnh lưới Long được đặt từ lưới trên cùng đến lưới dưới cùng. Khi một lệnh lưới Long được lấp đầy, một lệnh bán sẽ được đặt trên lưới phía trên nó. Khi giá trên được đặt ở mức 60,000 USDT, chiến lược lưới sẽ bắt đầu bằng cách đặt lệnh Long ở mức 56,000 USDT. Giá vị thế Long này cao hơn giá hiện tại (50,000 USDT), vì vậy về lý thuyết, nó sẽ được lấp đầy ngay lập tức. Sau khi lệnh,56.000 USDT được lấp đầy, một lệnh bán mới sẽ được đặt ở mức 60,000 USDT. Khi lệnh Long tại 52.000 USDT được lấp đầy, lệnh bán 56,000 USDT sẽ được đặt tương ứng và đạt đến lưới 48,000 USDT. Vì giá hiện tại là 50,000 USDT, lệnh Long tại 48,000 USDT không thể được lấp đầy, và do đó không có lệnh bán nào được đặt ở mức 52.000 USDT. Tương tự, các lệnh Long tại 44,000 USDT và 40,000 USDT sẽ không được lấp đầy.

Đây là cách giao dịch lưới tính toán số tiền cơ sở thực tế cần thiết để đặt lệnh và thanh toán phí giao dịch. Sau đó, nó sẽ tự động đặt lệnh thị trường để mua đồng tiền cơ sở cần thiết cho lưới. Khi chiến lược lưới được kích hoạt thành công, các lệnh sẽ như sau:

mceclip8.png

Sau khi lưới được kích hoạt, khi giá giảm xuống còn 48,000 USDT, lệnh Long sẽ được lấp đầy và một lệnh đóng Long sẽ được đặt ở mức 52,000 USDT cùng lúc.

Nếu giá tiếp tục giảm và giảm trở lại 52,000 USDT, lệnh đóng Long sẽ được lấp đầy và lệnh Long sẽ được đặt ở mức 48,000 USDT để đạt được "Mua thấp Bán cao".

Nếu giá BTC vượt quá 60,000 USDT hoặc giảm xuống dưới 40,000 USDT, chiến lược sẽ bị chấm dứt.

Khi giá BTC trở lại khoảng giá của lưới, giao dịch sẽ được tiếp tục dựa trên chiến lược.

Bitget Team

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: vip@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Facebook

Facebook Group