left-back

BGB Holders Group - Gói Lợi ích

690_x_360__VN.jpg

 

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Nắm giữ 1,000 BGB để tham gia BGB Holders Group và có quyền truy cập đến…

  1. Community giveaways hàng tháng (Giải thưởng $1,000 token)
  2. Mystery box may mắn (để nhận thêm BGB)
  3. Whitelist tham gia launchpad và BGB Earn
  4. Và còn nhiều các sự kiện, giải thưởng khác nữa!

Để tham gia BGB Holders Group, vui lòng liên hệ t.me/alynn_ses qua Telegram

 

 

Bitget Team

26 Tháng 5, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group