left-back

Cách Bán Tiền Mã Hóa Trên Bitget P2P (App)

Xin chào Việt Nam Bitgetters, 

 

Bạn có thể bán tiền mã hóa để nhận VND với phí giao dịch 0% tại Bitget P2P qua các bước sau:

 

Bước 1: Nếu chưa có tiền mã hóa tại ví P2P, bạn cần chuyển tiền mã hóa qua ví P2P. Chọn [Tài sản] -> [P2P] -> [Chuyển khoản]. Sau đó chọn [loại tiền mã hóa], [số lượng chuyển khoản], địa chỉ ví nhận là [P2P]. Ấn [Xác nhận chuyển] để hoàn tất.

AS1.png

 

Bước 2: Chọn [Mua nhanh] và nhấn [P2P].

AS2.PNG

 

Bước 3: Lọc quảng cáo: Chọn [Bán] và chọn đồng tiền mã hóa bạn muốn bán (trong ví dụ bên dưới là USDT), đồng tiền fiat mà bạn muốn giao dịch (VND như vd ở dưới). Nhập lượng bạn muốn bán (không bắt buộc), và phương thức thanh toán. Chọn một quảng cáo ở và sau đó nhấn [Bán].

AS3.PNG

 

Bước 4: Điền số tiền VND bạn muốn nhận hoặc lượng coin bạn muốn bán, chọn phương thức thanh toán (cần trùng với phương thức mà người mua chấp thuận) mà bạn sẽ nhận tiền ->Ấn [Xác nhận Bán] -> Xác mật khẩu quỹ.

AS4.png

 

Bước 5: Đợi người mua thanh toán trong thời hạn quy định.

AS6.png

 

Bước 6: Sau khi người mua thực hiện thanh toán, trạng thái sẽ trở thành: [Được trả]. Sau chắc chắn rằng bạn đã nhận được thanh toán, ấn [Trả] để người mua nhận được tiền mã hóa từ bạn. Giao dịch được hoàn tất.

AS7.png

 

Lưu ý: 

  1. Nếu bạn vẫn chưa nhận được tiền, bạn có thể “Nộp khiếu nại” và điền mô tả cần hỗ trợ, bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xử lý lệnh.
  2. Bạn có thể sử dụng công cụ Trò chuyện ở phía bên phải để liên lạc với người mua trong toàn bộ quá trình.
  3. Vui lòng đảm bảo đăng nhập vào tài khoản của bạn để xác nhận thanh toán đã nhận được, điều này có thể tránh được tổn thất tài chính do nhấn nhầm vào nút mở khoá.
  4. Vui lòng không đồng ý với bất kỳ yêu cầu mở khoá nào trước khi xác nhận việc nhận thanh toán để tránh tổn thất tài chính.

 

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm:
Người dùng sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có từ việc sử dụng các dịch vụ của Bitget P2P, các thông tin cũng như các nội dung khác được bao gồm hoặc có thể truy cập từ các dịch vụ của Bitget P2P. Bitget chỉ đơn thuần là nền tảng trung gian giữa người mua và người bán. Bitget không chịu trách nhiệm trong những tranh chấp mua bán, và tất cả các khoản thanh toán đều được xem như hoàn tất sau khi hoàn thành giao dịch trừ khi có quy định khác theo pháp luật. Nền tảng Bitgget P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một khoản thanh toán đã hoàn tất. Cả nền tảng Bitget P2P và thương nhân đều không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn đối với khoản thanh toán đã hoàn tất, trừ khi tổn thất của bạn là do sự lừa dối hay sự gây hiểu nhầm của thương nhân.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group