Tin tức sản phẩm

Quy tắc Giao dịch P2P

Kính gửi người dùng Bitget,

Hướng dẫn người mua

Trước khi thực hiện giao dịch P2P, vui lòng hoàn tất các thao tác sau cho tài khoản của bạn:

 1. Xác minh danh tính
 2. Liên kết email với tài khoản của bạn
 3. Liên kết số điện thoại với tài khoản của bạn
 4. Đặt mật khẩu quỹ
 5. Đối với lệnh đang hoạt động, vui lòng hoàn tất thanh toán trong thời gian quy định và bấm vào nút "Đã thanh toán". Nếu bạn hủy lệnh hoặc lệnh tự động bị hủy vì thanh toán không được thực hiện trong thời hạn sau khi được tạo, hệ thống sẽ ghi lại lệnh bị hủy. Nếu 3 lệnh bị hủy trong cùng một ngày, hệ thống sẽ cấm bạn mua cho ngày hôm đó.
 6. Nếu hệ thống ghi lại rằng bạn hủy lệnh vì Người bán không cung cấp phương thức thanh toán hợp lệ và bạn không thể mua cho ngày hôm đó, bạn có thể yêu cầu Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng loại bỏ hạn chế này.
 7. Nếu lệnh tự động bị hủy vì Người mua không bấm vào nút "Đã thanh toán" sau khi thanh toán, Người bán có quyền tiếp tục hoặc từ chối giao dịch. Nếu Người bán từ chối giao dịch, tiền của bạn sẽ được hoàn trả vào tài khoản thanh toán ban đầu.
 8. Không bấm vào nút "Thanh toán" khi thanh toán chưa được thực hiện hoặc hoàn tất. Nếu không, hành vi như vậy sẽ được coi là độc hại. Nếu kháng cáo được nộp cho một lệnh như vậy, Người bán có thể từ chối giao dịch. Trong trường hợp nghiêm trọng, hệ thống sẽ đóng băng tài khoản của bạn.
 9. Nếu bạn không hoàn thành thanh toán trong khung thời gian quy định mà không trả lời Người bán, Người bán có thể từ chối giao dịch khi có đơn kháng cáo được nộp cho lệnh đó.
 10. Vui lòng thực hiện thanh toán bằng tài khoản đã xác minh tên thật của bạn (chẳng hạn như tài khoản ngân hàng và các tài khoản thanh toán khác). Nếu bạn sử dụng tài khoản đã xác minh không có tên thật hoặc tài khoản của người khác để thực hiện thanh toán, Người bán có thể từ chối giao dịch và hoàn trả khoản thanh toán của bạn khi có đơn kháng cáo nộp cho lệnh đó.
 11. Vui lòng chọn phương thức thanh toán ngay lập tức để giao dịch có thể được hoàn thành kịp thời.
 12. Nếu Người bán không nhận được tiền 10 phút sau khi bạn nhấp vào nút "Đã thanh toán", Người bán có thể từ chối giao dịch khi có đơn kháng cáo được nộp cho lệnh đó.
 13. Vui lòng kiểm tra phương thức thanh toán mới nhất được hỗ trợ bởi Người bán để xác nhận rằng tài khoản của Người bán là chính xác. Nếu bạn không chuyển vào tài khoản được chỉ định trong lệnh, bạn sẽ tự chịu rủi ro an ninh tài sản của mình.
 14. Các tài sản kỹ thuật số của lệnh đang diễn ra bị khóa trên Nền tảng; nếu Người bán không trả tài sản kỹ thuật số cho bạn 10 phút sau khi bạn hoàn tất thanh toán và nhấp vào nút "Đã thanh toán", bạn có thể nộp đơn kháng cáo; miễn là hoạt động của bạn tuân thủ các quy tắc, Nền tảng sẽ xác định rằng bạn là chủ sở hữu của tài sản kỹ thuật số.
 15. Vui lòng đảm bảo không có từ hoặc miêu tả nhạy cảm nào liên quan đến tiền kỹ thuật số được sử dụng trong phân loại/phần nhận xét, bao gồm, nhưng không giới hạn, các từ như USDT, BTC, Bitget và Tiền điện tử. Nếu không, Người bán có thể yêu cầu từ chối giao dịch và hoàn trả khoản thanh toán của bạn.

Hướng dẫn người bán

 1. Hãy xác nhận giá bán của bạn cẩn thận. Trong trường hợp có khiếu nại phát sinh từ giá quảng cáo, Nền tảng sẽ xác định rằng Người mua là chủ sở hữu tài sản miễn là Người mua không vi phạm các quy tắc.
 2. Nếu lệnh tự động bị hủy vì Người mua không nhấp vào nút "Đã thanh toán" sau khi thanh toán, Người bán có quyền tiếp tục hoặc từ chối giao dịch. Nếu bạn từ chối giao dịch, bạn nên hoàn trả khoản thanh toán của Người mua vào tài khoản thanh toán ban đầu.
 3. Bạn có thể nộp đơn kháng cáo nếu bạn không nhận được khoản thanh toán 10 phút sau khi Người mua nhấp vào nút "Đã thanh toán"; bạn có thể nộp đơn kháng cáo, từ chối giao dịch và hoàn trả khoản thanh toán nếu Người mua nhấp vào nút "Thanh toán" khi thanh toán chưa được thực hiện hoặc hoàn tất, khoản thanh toán không thể nhận được trong vòng 2 giờ hoặc lệnh bị hủy sau khi thanh toán được thực hiện.
 4. Vui lòng kiểm tra cẩn thận xem thông tin tên thật của tài khoản thanh toán Người mua có phù hợp với thông tin trên Nền tảng khi bạn nhận được thanh toán hay không. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào, Người bán có quyền yêu cầu Người mua và người trả tiền tiến hành KYC video bằng thẻ ID hoặc hộ chiếu của họ, ... Nếu kháng cáo được nộp cho một lệnh như vậy, Người bán có thể từ chối giao dịch và hoàn trả khoản thanh toán. Nếu Người dùng chấp nhận thanh toán đã được xác minh không phải tên thật, khiến tài khoản thanh toán của đối tác bị đóng băng, Nền tảng sẽ điều tra nguồn gốc của các khoản tiền được đề cập và có quyền đóng băng trực tiếp tài khoản của Người dùng trên Nền tảng.
 5. Vui lòng trả tiền mã hóa ngay khi bạn nhận được khoản thanh toán. Nếu bạn không phát hành tiền mã hóa trong khung thời gian quy định sau khi Người mua đánh dấu trạng thái lệnh là "Đã thanh toán" tuân thủ các quy tắc, Người mua có quyền yêu cầu giao dịch không được thực hiện và khoản thanh toán được hoàn trả khi có đơn kháng cáo nộp cho lệnh. Nếu bạn từ chối hợp tác, Nền tảng sẽ trực tiếp trả tiền điện tử cho Người mua và đóng băng tài khoản của bạn.
 6. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể liên hệ và xử lý lệnh khi bạn đăng quảng cáo để các giao dịch có thể được hoàn thành kịp thời; nếu bạn không thể đảm bảo xử lý kịp thời các lệnh giao dịch, vui lòng đặt quảng cáo của bạn thành offline để tránh các khiếu nại hoặc tranh chấp tiềm ẩn.

Hướng dẫn của nhà quảng cáo

Trước khi đăng quảng cáo giao dịch P2P, vui lòng hoàn tất thao tác sau cho tài khoản của bạn theo yêu cầu:

 1. Xác minh danh tính
 2. Nối kết email đến tài khoản của bạn
 3. Liên kết số điện thoại của bạn với tài khoản của bạn
 4. Đặt mật khẩu quỹ
 5. Đặt phương thức thanh toán
 6. Vui lòng đặt quảng cáo của bạn thành offline trước nếu bạn không thể xử lý kịp thời các lệnh vì không có thiết bị. Nếu các lệnh liên quan đến quảng cáo được tạo ra, các lệnh nên được coi là bình thường và cần được xử lý theo quy trình giao dịch thông thường.
 7. Về quảng cáo Mua, nếu bạn hủy 3 lệnh trong cùng một ngày, hệ thống sẽ cấm bạn mua cho ngày hôm đó và đình chỉ tự động khớp cho tất cả quảng cáo của bạn cho đến ngày hôm sau.
 8. Người bán nên kiểm tra cẩn thận xem thông tin tên thật của tài khoản thanh toán của Người mua có phù hợp với thông tin trên Nền tảng khi nhận được thanh toán hay không. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào, Người bán có quyền yêu cầu Người mua/người trả tiền tiến hành KYC video với thẻ ID hoặc hộ chiếu của họ, .... Nếu kháng cáo được nộp cho lệnh như vậy, Người bán có thể từ chối giao dịch và hoàn trả khoản thanh toán. Nếu Người dùng chấp nhận thanh toán đã được xác minh không phải tên thật, khiến tài khoản thanh toán của đối tác bị đóng băng, Nền tảng sẽ điều tra nguồn gốc của các khoản tiền được đề cập và có quyền đóng băng trực tiếp tài khoản của Người dùng trên Nền tảng.

Quy tắc kiểm soát rủi ro giao dịch P2P

 1. Khi tổng thời gian hoặc số lượng giao dịch P2P đạt ngưỡng tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro vào một ngày dương lịch, hệ thống sẽ khởi chạy tính năng phát hiện trực tiếp để đảm bảo an toàn cho tài khoản của Người dùng.

Người dùng nên tuân thủ các nguyên tắc AML

 1. Người dùng nên tuân thủ Chính sách AML / KYC và CTF của Nền tảng và thực hiện nghiêm ngặt các nghĩa vụ được quy định trong đó.
 2. Người dùng phải đáp ứng các yêu cầu của Nền tảng về xác minh danh tính và tài khoản và đảm bảo rằng tài khoản được hiển thị trên Nền tảng của họ được đăng ký và sử dụng hợp pháp.
 3. Nếu Người dùng kích hoạt cảnh báo sớm kiểm soát rủi ro AML của Nền tảng, họ cần tích cực hợp tác với Nền tảng trong việc xác minh AML và cung cấp bằng chứng kiểm soát rủi ro (các biện pháp cụ thể phải tuân theo các yêu cầu của Nền tảng để xem xét kiểm soát rủi ro tại thời điểm đó).

Các biện pháp cần thực hiện khi kiểm soát rủi ro được kích hoạt

Kiểm soát rủi ro bất thường

Biện pháp

1. Khi hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện bất thường, Người dùng rõ ràng từ chối hoặc không chủ động hợp tác với Nền tảng để xác minh AML tiếp theo.

Nền tảng có thể trực tiếp xác định các tài khoản là bất thường và thực hiện các biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nâng cao mức độ rủi ro của người dùng, trực tiếp đóng băng tài khoản của người dùng và các tài khoản liên quan khác cho đến khi bằng chứng kiểm soát rủi ro do Người dùng cung cấp vượt qua đánh giá kiểm soát rủi ro của nền tảng.

2. Người dùng thực hiện các hành vi rủi ro cao, chẳng hạn như mua tài sản kỹ thuật số từ Bitget P2P và bán chúng cho các nền tảng khác hoặc trên thị trường OTC để kiếm lợi nhuận.

Nền tảng có thể chọn thực hiện các biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngưng rút tiền, hạn chế giao dịch và đóng băng tài khoản, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Lưu ý: Một khi các hành vi như vậy được xác định, các nhà quảng cáo có thể chọn không hoàn thành các giao dịch nếu có lệnh đang diễn ra.

3. Tài khoản không được người dùng sử dụng hoặc sử dụng bất hợp pháp để mua tiền mã hóa cho người khác: Người dùng bị phát hiện đã bán, cho mượn hoặc cho thuê tài khoản của họ cho người khác hoặc đã mua tiền điện tử bất hợp pháp cho người khác.

Cảnh báo rủi ro: Vui lòng giữ thông tin của bạn an toàn để tránh bị người khác sử dụng cho các hành vi phạm tội.

Nền tảng có thể thực hiện một hoặc nhiều biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm thời hoặc vĩnh viễn vô hiệu hóa tính năng giao dịch P2P, ngưng hoặc vô hiệu hóa tính năng rút tiền hoặc đóng băng trực tiếp tài khoản và tài khoản liên quan của người dùng đó.

Lưu ý: Một khi các hành vi như vậy được xác định, các nhà quảng cáo có thể chọn không hoàn thành các giao dịch nếu có lệnh đang diễn ra.

4. Sử dụng tài khoản của người dùng khác để kiểm tra xem thẻ của họ có bị đóng băng hay không: Người dùng chuyển một lượng nhỏ cho người dùng khác trên nền tảng khi không có lệnh mà không có lời giải thích hợp lý cho hành vi đó.

Nền tảng có thể thực hiện một hoặc nhiều biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm thời hoặc vĩnh viễn vô hiệu hóa tính năng giao dịch P2P, vô hiệu hóa tính năng rút tiền hoặc đóng băng tài khoản của người dùng đó.

5. Nhận hoặc giới thiệu tài sản kỹ thuật số hoặc tiền từ các nguồn bất hợp pháp: Người dùng biết hoặc có thể suy luận hợp lý rằng tài sản kỹ thuật số và tiền nhận được từ các nền tảng / nhóm WeChat khác là bất hợp pháp, nhưng vẫn cho phép chúng đi đến tài khoản của người dùng khác trên nền tảng.

Nền tảng có thể vô hiệu hóa trực tiếp và vĩnh viễn tất cả các tính năng của Tài khoản người dùng đó và các tài khoản liên quan.

6. Người dùng được xác định là đã thực hiện hành vi rửa tiền: Khi người dùng bị hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện hoặc được nhân viên kiểm soát rủi ro xác minh là đã trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ rửa tiền.

Nền tảng có thể vô hiệu hóa trực tiếp và vĩnh viễn tất cả các tính năng của Tài khoản người dùng đó và các tài khoản liên quan.

7. Đóng băng tài khoản: Khi tài khoản của người dùng bị đóng băng theo yêu cầu của tổ chức tư pháp.

Nền tảng có thể đóng băng tài khoản của người dùng theo thư từ một tổ chức tư pháp ban hành. Sau khi hết thời hạn đóng băng, cơ quan tư pháp cần tạo một lá thư mới để kéo dài thời gian đóng băng. Trong thời gian đóng băng, Người dùng sẽ liên hệ với tổ chức tư pháp có liên quan, thay vì Nền tảng, để giải quyết vấn đề.

8. Điều tra tư pháp: Người sử dụng được cơ quan tư pháp yêu cầu truy xuất thông tin tài khoản trên Nền tảng, dưới các hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, điều tra tư pháp và tra cứu.

Nền tảng có thể vô hiệu hóa một số tính năng nhất định của tài khoản của người dùng và tài khoản liên quan.

Bitget Team

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: vip@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Facebook

Facebook Group