Trung tâm Thông báo

Bitget thêm 13 cặp giao dịch cho One-Click Copy Trade

Bitgetters thân mến,

Bitget đã thêm 13 cặp giao dịch cho One-Click Copy Trade vào ngày Ngày 23 tháng 5 năm 2022 (giờ Việt Nam). Các cặp giao dịch sau đây hiện được hỗ trợ cho copy trade.

Trading pairs
BTCUSDT
BTCUSD
ETHUSD
ETHUSDT
EOSUSDT
BCHUSDT
BCHUSD
LTCUSDT
XRPUSDT
ADAUSDT
AVAXUSDT
SOLUSDT
AXSUSDT
LINKUSDT
MATICUSDT
DOTUSDT
FILUSDT
ETCUSDT
XRPUSD
FTMUSDT
XTZUSDT
XLMUSDT
DOGEUSDT
ARUSDT
ENJUSDT
SANDUSDT
GALAUSDT
TRXUSDT
BNBUSDT
AAVEUSDT
ICPUSDT
THETAUSDT
MANAUSDT
XEMUSDT
DYDXUSDT
CRVUSDT
RENUSDT
KSMUSDT
WAVESUSDT
YFIUSDT
ALGOUSDT
IOTAUSDT
KNCUSDT
APEUSDT
NEARUSDT
GMTUSDT
ZILUSDT
ROSEUSDT

Cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của bạn!

Bitget Team

Ngày 23 tháng 5 năm 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: vip@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Facebook

Facebook Group