left-back

Thỏa thuận người dùng Bitget Savings

Thân gửi các Bitgetters,

 

  1. Bitget đã ra mắt Bitget Savings như một dịch vụ tiết kiệm tài sản kỹ thuật số cho người dùng Bitget.com.
  2. Khi sử dụng Bitget Savings, bạn sẽ ủy quyền vô điều kiện cho Bitget.com phân phối tiền lãi theo quy tắc của nền tảng.
  3. Khi sử dụng Bitget Savings, bạn đồng ý cho phép Bitget phân phối và chuyển lãi theo quy tắc của nền tảng.
  4. Khi sử dụng Bitget Savings, bạn cần nhận thức đầy đủ những rủi ro của việc đầu tư tiền điện tử và hoạt động thận trọng. Bạn đồng ý rằng tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện trên Bitget.com đại diện cho quyết định đầu tư thực sự của chính bạn và bạn chấp nhận vô điều kiện những rủi ro cũng như lợi ích tiềm ẩn của nó. Tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện bởi người dùng trên Bitget đại diện cho quyết định đầu tư thực sự của họ và sẵn sàng chịu đựng vô điều kiện những rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn đến từ quyết định đầu tư của chính người dùng.
  5. Bạn cần tuân thủ luật pháp quốc gia và đảm bảo tài sản của bạn là từ các nguồn hợp pháp và tuân thủ khi sử dụng Bitget Savings.
  6. Bạn nên hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan đến đầu tư tài sản kỹ thuật số và hoạt động trong khả năng khi sử dụng Bitget Savings.
  7. Bitget có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ Bitget Savings. Bitget có thể đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ Bitget Savings khi cần thiết bất cứ lúc nào.
  8. Bitget luôn có quyền sửa đổi Thỏa thuận này và thông báo sửa đổi đó trên trang web mà không cần gửi thông báo riêng cho bạn về quyền của bạn. Nếu tiếp tục sử dụng Bitget Savings được cung cấp bởi Bitget, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận đã sửa đổi.
  9. Sự chậm trễ, đình chỉ, chấm dứt hoặc sai lệch của Bitget Savings có thể xảy ra do chậm trễ mạng, lỗi hệ thống máy tính hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác. Bitget sẽ cố gắng, nhưng không đảm bảo, để duy trì sự ổn định và hiệu quả hoạt động của hệ thống Saving. Bitget không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi các nguyên nhân nêu trên.

 

Là một người dùng, tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận người dùng Bitget Savings và sử dụng Bitget Savings. Tôi nhận thức được những rủi ro này và xác nhận sử dụng Bitget Savings.

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group