left-back

[Quan trọng] Bitget hủy niêm yết cặp giao dịch Futures LUNAUSDT

Bitgetters thân mến,

 

Do sự biến động cao của Terra (LUNA), Bitget sẽ hủy niêm yết cặp giao dịch Futures LUNAUSDT vào lúc 22:20 ngày 12 tháng 5 năm 2022 (giờ Việt Nam).

  

Người dùng đang có vị thế giao dịch LUNAUSDT cần phải đóng lệnh trước 22:20 ngày 12 tháng 5 năm 2022 (giờ Việt Nam). Vào lúc 22:20 (giờ Việt Nam), Bitget sẽ chấm dứt tất cả các hoạt động giao dịch Futures của cặp LUNAUSDT và hủy tất cả các lệnh hiện có. Nếu bạn không đóng vị thế kịp thời, nền tảng sẽ tự đóng ở mức giá đánh dấu hợp lý.

 

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra! Bitget chân thành cảm ơn sự ủng hộ và thấu hiểu của các bạn!

 

Bitget Team

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group