left-back

Danh sách Người chiến thắng Chiến dịch Super Airdrop lần thứ tư

Bitgetters thân mến,

 

Đã để các bạn đợi lâu! Bitget chân thành cảm ơn TrueFeedBack, Fantasy, Telos, Pocket Network ABBC đã tài trợ cho Chiến dịch Super Airdrop lần thứ tư. Thời gian kiểm tra hoạt động là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 và lần tiếp theo sẽ là từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5.

 

15 người chiến thắng may mắn sẽ được chọn để nhận 500 USDT token tương đương! Cùng một quy tắc, không cần đăng ký. Sau đây là danh sách người chiến thắng:

 

Danh sách người chiến thắng

mceclip6.png


Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chiến dịch Super Airdrop dành cho người dùng tích cực

  

 

Bitget Team

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group