left-back

Pool Together tháng 4: Nạp và giao dịch để chia sẻ $30,000

220421_pool_together_VN_WEB.png

Bitgetters thân mến,

 

Để cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của người dùng, Bitget trân trọng tổ chức hoạt động "Pool Together tháng 4" với các phần thưởng đặc biệt đã được chuẩn bị cho sự kiện này.

Thời gian: 20:00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 – 20:00 ngày 29 tháng 4 năm 2022 (giờ Việt Nam)

 

1. Phần thưởng Nạp tiền

Hoàn thành nạp ròng ít nhất 100 USDT và chuyển nó vào tài khoản futures của bạn trong thời gian này để chia sẻ giải thưởng. Càng nhiều người tham gia, giải thưởng càng lớn với tối đa 15,000 USDT giải thưởng dưới hình thức quỹ thử nghiệm. Để biết thêm chi tiết:

Số lượng người tham gia hợp lệ

Giải thưởng (Quỹ thử nghiệm)

≥100

3,000 USDT

≥300

10,000 USDT

≥500

15,000 USDT

Ví dụ: Nếu 300 người tham gia đã hoàn thành nạp ròng ít nhất 100 USDT và chuyển nó vào tài khoản Futures trong giai đoạn này, một giải thưởng trị giá 10,000 USDT sẽ được mở khóa. Trong trường hợp này, mỗi người tham gia có thể nhận được: 10,000 USDT / 300 = 33 USDT (quỹ thử nghiệm)

 

2. Giao dịch

Hoàn thành khối lượng giao dịch futures ít nhất 3,000 USDT trong giai đoạn này để chia sẻ giải thưởng. Càng nhiều người tham gia, giải thưởng càng lớn với tối đa 15,000 USDT giải thưởng dưới hình thức quỹ thử nghiệm. Để biết thêm chi tiết:

Số lượng người tham gia hợp lệ

Giải thưởng (Quỹ thử nghiệm)

≥100

3,000 USDT

≥300

10,000 USDT

≥500

15,000 USDT

Ví dụ: Nếu 300 người tham gia đã hoàn thành khối lượng giao dịch futures ít nhất 3,000 USDT trong giai đoạn này, một giải thưởng trị giá 10,000 USDT sẽ được mở khóa.

Trong trường hợp này, mỗi người tham gia có thể nhận được: 10,000 USDT / 300 = 33 USDT (quỹ thử nghiệm)

 

Đăng ký ngay tại:Đăng ký vào  

 

Ghi chú:

1.Vui lòng điền vào Google Sheet để đăng ký, nếu không bạn sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng;
2. 
Tiền nạp ròng = tổng tiền nạp - tổng tiền rút (trong thời gian sự kiện);
3. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận một lần;
4. Tất cả phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau hoạt động. Vui lòng đảm bảo tiền đã được nạp vào tài khoản của bạn cho đến khi phân phối phần thưởng;
5. Mỗi người tham gia cần một tài khoản Bitget đang hoạt động. Nếu nhiều người dùng có cùng một địa chỉ IP, chỉ những người tham gia đầu tiên sẽ được xem xét.
6. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

 

Bitget Team

22 tháng 4 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group