Trung tâm Thông báo

Tham gia cuộc thi giới thiệu của chúng tôi để chia sẻ phần thưởng $20,000

Bitgetters thân mến,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo sẽ khởi động cuộc thi giới thiệu trong thời gian giới hạn, cơ hội để bạn nhận giải thưởng trong số 20,000 USDT bằng cách mời bạn bè tham gia Bitget!

Thời gian: 15:00 ngày 20 tháng 4 năm 2022 – 15:00 ngày 30 tháng 4 năm 2022 (giờ Việt Nam)

Lợi ích A

Quy tắc: Trong quá trình hoạt động, chia sẻ APP để mời bạn bè đăng ký Bitget và tham gia cuộc thi giới thiệu. Chúng tôi sẽ xếp hạng tất cả những người tham gia theo số lượng người được mời hợp lệ và phân phối phần thưởng phù hợp.

Để được là một lời mời hợp lệ, người được mời cần phải:

1. Đăng ký và hoàn thành quy trình KYC;
2. Nạp ròng ≥ 100 USDT trong thời gian hoạt động.

Thưởng:

Xếp hạng

Số tiền (USDT)

Yêu cầu

1

1,000

Người được mời hợp lệ ≥ 100

2-5

500

Người được mời hợp lệ ≥ 50

6-20

200

Người được mời hợp lệ ≥ 20

Lợi ích B

Quy tắc: Người dùng không có trong danh sách xếp hạng sẽ cùng nhau chia sẻ 14,000 USDT tỉ lệ tương ứng với số lượng người dùng hợp lệ mà họ mời.

Đăng ký hoạt động ngay tại: Liên kết đăng ký

Ghi chú bổ sung:

  1. Vui lòng điền vào Google Sheet để đăng ký hoạt động và hoàn thành KYC, nếu không bạn sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng;
  2. Trong quá trình hoạt động, tiền nạp ròng = tổng tiền nạp - tổng tiền rút;
  3. Phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hoạt động;
  4. Nếu nhiều người dùng sử dụng cùng một địa chỉ IP, chỉ có người tham gia đầu tiên được tính. Gian lận và các hành vi khác ảnh hưởng đến sự công bằng của sự kiện bị nghiêm cấm. Nếu bị phát hiện, bạn sẽ bị loại.
  5. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Bitget Team

20 tháng 4 năm 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: vip@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Facebook

Facebook Group