left-back

Danh sách người chiến thắng chiến dịch Super Airdrop

Bitgetters thân mến,

 

"Super Airdrop Campaign for Active Users" bắt đầu vào ngày 21 tháng 2. Trong thời gian tới, Bitget sẽ phân phối airdrop cho những người dùng hoạt động trên Bitget. Cảm ơn Pitbull, Rally WOO Network đã tài trợ cho Chiến dịch Super Airdrop lần thứ hai này. Thời gian kiểm tra hoạt động là từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 và lần tiếp theo sẽ là từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chiến dịch Super Airdrop dành cho Người dùng Hoạt động. 

Danh sách người chiến thắng

UID

Thưởng

Khối lượng

703****640

1.000 USDT tương đương PIT

721500721501

879****032

1.000 USDT tương đương PIT

721500721501

786****606

1.000 USDT tương đương REAL

247

519****100

1.000 USDT tương đương REAL

247

123****320

1.000 USDT tương đương REAL

247

658****232

1.000 USDT tương đương REAL

247

556****528

1.000 USDT tương đương WOO

2017

267****857

1.000 USDT tương đương WOO

2017

715****022

1.000 USDT tương đương WOO

2017

211****406

1.000 USDT tương đương WOO

2017

 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

  

Bitget Team

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group