left-back

Thỏa Thuận Dịch Vụ BGB Earn

Thân gửi các Bitgetters,

 

  1. Bitget khởi chạy BGB Earn như một Dịch vụ tiết kiệm tài sản kỹ thuật số cho người dùng Bitget.com.
  2. Khi sử dụng BGB Earn, bạn sẽ ủy quyền vô điều kiện cho Bitget.com phân phối tiền lãi theo các quy tắc của nền tảng.
  3. Khi sử dụng BGB Earn, bạn đồng ý cho phép Bitget phân phối và giao thu nhập lãi suất theo các quy tắc của nền tảng
  4. Khi sử dụng BGB Earn, bạn cần nhận thức đầy đủ những rủi ro của đầu tư tiền điện tử và quyết định một cách thận trọng. Bạn đồng ý rằng tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện trên Bitget.com là quyết định đầu tư thực sự của bạn và chấp nhận vô điều kiện các rủi ro và lợi ích tiềm ẩn từ quyết định đầu tư của mình. Tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện bởi người dùng Bitget đại diện cho quyết định đầu tư thực sự của họ và chấp nhận vô điều kiện những rủi ro, lợi nhuận tiềm ẩn do các quyết định đầu tư này mang lại.
  5. Bạn cần tuân thủ luật pháp quốc gia và đảm bảo tài sản là từ các nguồn hợp pháp và phù hợp khi sử dụng BGB Earn.
  6. Bạn cần hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan đến đầu tư tài sản kỹ thuật số và hoạt động trong khả năng khi sử dụng BGB Earn.
  7. Bitget có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt BGB Earn. Bitget có thể đình chỉ hoặc chấm dứt BGB Earn khi cần thiết vào bất cứ lúc nào.
  8. Bitget có quyền sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian và thông báo về các sửa đổi qua thông báo trên trang web mà không cần gửi thông báo riêng cho bạn về quyền của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng BGB Earn được cung cấp bởi trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận sửa đổi.
  9. Các vấn đề về chậm trễ, đình chỉ, chấm dứt hoặc sai lệch của BGB Earn có thể xảy ra do sự chậm trễ mạng, lỗi hệ thống máy tính hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác. Bitget sẽ cố gắng, nhưng không đảm bảo, để duy trì độ ổn định của Savings và tính hiệu quả của vận hành hệ thống dịch vụ. Bitget không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả dịch vụ không lường trước được gây ra bởi các nguyên nhân nêu trên.

Là một người dùng, tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ BGB Earn để sử dụng dịch vụ BGB Earn. Tôi nhận thức được những rủi ro này và xác nhận sử dụng BGB Earn.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group