Tin tức sản phẩm

KYOKO

Thông tin token

Tên: Kyoko Finance (KYOKO)

Loại: ERC-20

Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 KYOKO

Trang web chính thức

Block Explorer (ERC-20)

Twitter

Discord

Telegram

Medium

Audit

Giới thiệu về Kyoko Finance

Kyoko là nhà cung cấp tín dụng DAO-to-DAO, nền tảng cho vay P2P NFT và thị trường cho vay GameFi NFT chuỗi chéo cho các guild và người chơi. Kyoko mang lại tín dụng cho blockchain và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các DAOs thông qua giao thức cho vay DAO-to-DAO đầu tiên.

Kyoko giải quyết các vấn đề cấp bách nhất thách thức thị trường GameFi, bao gồm chi phí gia nhập ngày càng tăng và tài sản trong trò chơi trên các blockchain khác nhau bị cô lập, thông qua nền tảng cho vay tài sản chuỗi chéo.

Kyoko đã huy động được hơn 7 triệu USD từ các vòng gây quỹ hạt giống, private và chiến lược. Các nhà đầu tư bao gồm Animoca Brands, Morningstar Ventures, YGGSEA, Infinity Ventures Crypto (IVC), AXIA8, Red Building Capital, NGC Ventures, Momentum 6, Kliff Capital, BlockchainSpace, BreederDAO, SweeperDAO, ATEN Infinity Ventures, .... Các cố vấn dự án bao gồm những người nổi tiếng trong ngành như ông Block và Brian Lu.

Type

Supply

Vesting

Seed

5%

10 months cliff followed by 2-years linear vesting

Private

10%

8 months cliff followed by 2-years linear vesting

Strategic

6%

6 months cliff followed by 1.5-years linear vesting

Team

17.8%

12 months cliff followed by 36-months linear vesting

Marketing

6%

No cliff period, 36 months vesting - tokens can only be allocated based on approved governance proposals.

DAO Treasury

6%

No cliff period, 36 months vesting - tokens can only be allocated based on approved governance proposals.

Staking Rewards

10%

12 months cliff period after claiming

Mining

32%

36-months vesting, 12 months cliff period after claiming

Advisors

4%

12 months cliff followed by 2-years linear vesting

Public Sale

3.2%

No vesting period

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyên nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro đầu tư.

Bitget Team

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: vip@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Facebook

Facebook Group