left-back

Bitget hoàn thành nâng cấp hệ thống vào ngày 22 tháng 3

Thân gửi các Bitgetters,

 

Bitget đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống vào lúc 14:30 ngày 22 tháng 3 giờ Việt Nam. Chúng tôi xin lỗi vì các bất tiện mà quý khách hàng có thể gặp phải.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui long truy cập đường link:  [Important] Temporary System Upgrade on March 22

 

Xin cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý khách!

 

 

Bitget Team

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

[Liên hệ chúng tôi qua]

Chăm sóc khách hàng: [email protected]

Hợp tác tiếp thị: [email protected]

Hợp tác tạo thanh khoản: [email protected]

 

[Tham gia cộng đồng Bitgetter tại]

Nhóm Telegram

Facebook

Twitter