left-back

Chiến dịch Super Airdrop đầu tiên Danh sách người chiến thắng

Thân gửi người dùng,

 

“Chiến dịch Super Airdrop cho người dùng đang hoạt động” đã bắt đầu vào ngày 21 tháng 2. Trong thời gian sau, chúng tôi sẽ tiếp tục phát airdrop cho những người dùng đang hoạt động trên Bitget. Nhờ vào Pitbull, Rally, và Tatcoin vì đã tài trợ cho Chiến dịch Super Airdrop đầu tiên. Thời gian kiểm tra của hoạt động này từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 và đợt tiếp theo sẽ từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Super Airdrop Campaign for Active Users. 

Danh sách nhận thưởng

UID

Phần thưởng

197****487

1,000 USDT tương đương PIT

952****610

1,000 USDT  tương đương RLY

458****442

1,000 USDT  tương đương RLY

857****747

1,000 USDT  tương đương RLY

746****615

1,000 USDT  tương đương TAT

271****574

1,000 USDT  tương đương TAT

  

Cảm ơn sự hỗ trợ và thông cảm của bạn!

  

Bitget Team

9 Tháng 3, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ khách hàng: [email protected]

Hợp tác phát triển: [email protected]

Hợp tác VIP: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Official Website

Official English Telegram Group

Twitter

Facebook

Youtube

Medium

Reddit

Linkedin

Instagram

 

[Thông tin]

CoinMarketCap | CoinGecko | Cryptoadventure