left-back

Bitget Sẽ Hỗ Trợ Nâng cấp mậng Celo (CELO) & Hard Fork

Thân gửi người dùng,

 

Bitget Sẽ Hỗ Trợ Nâng cấp mậng Celo (CELO) & Hard Fork

  • Nâng cấp mạng Celo (CELO) và hard fork sẽ diễn ra ở độ cao khối Celo là 11.838.440, hoặc khoảng vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, 20:15 (UTC). Việc gửi và rút tiền của CELO sẽ bị tạm ngừng bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2022, 15:00 (UTC).

 

Lưu ý:

  • Giao dịch của CELO sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng và hard fork.
  • Nâng cấp mạng Celo (CELO) và hard fork sẽ diễn ra ở độ cao khối Celo là 11.838.440. Thời gian ước tính chỉ mang tính chất tham khảo của người dùng.
  • Bitget sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tất cả người dùng có CELO trong tài khoản Bitget của họ.
  • Nâng cấp mạng Celo (CELO) và hard fork sẽ không dẫn đến việc tạo ra các mã thông báo mới.
  • Chúng tôi sẽ mở lại tiền gửi và rút tiền cho CELO sau khi chúng tôi cho rằng mạng được nâng cấp là ổn định và chúng tôi sẽ không thông báo cho người dùng trong một thông báo khác.

 

Quan trọng:

  • Kể từ thời điểm phát hành thông báo này, Bitget không biết về bất kỳ báo cáo kiểm tra mã bảo mật nào được thực hiện trên phiên bản nâng cấp mạng và hard fork của Celo.

 

Để biết thêm thông tin về nâng cấp mạng và hard fork, vui lòng tham khảo phần sau:

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyên nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro đầu tư.

 

 

Bitget Team

7 Tháng 3, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group