left-back

Bitget Niêm Yết TrueFeedBack (TFBX) trên Innovation Zone

Thân gửi người dùng,

 

Bitget niêm yết TrueFeedBack (TFBX) trên Innovation Zone. Người dùng hiện có thể nạp và rút TFBX trên trang tài sản. Chi tiết cụ thể như sau:

 

TFBX (ERC-20) Thời gian Nạp và Rút
Activated. 

 

TFBX/USDT Thời gian Giao dịch

3 Tháng 3, 2022. 19:00(UTC+7)

 

Giới thiệu về TrueFeedBack

TrueFeedBack (TFBX), đang xây dựng một hệ sinh thái dựa trên blockchain để chuyển đổi dữ liệu thành giá trị. TrueFeedBack, trong hệ sinh thái mà nó đã tạo ra, tập trung vào các công nghệ cần thiết để phát triển các sản phẩm sáng tạo sẽ biến tất cả các loại dữ liệu thành lợi nhuận trong lĩnh vực thực và thế giới tiền điện tử.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về TrueFeedBack

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyên nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro đầu tư.

 

 Bitget Team

2 Tháng 3, 2022

 

Liên hệ

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

Các kênh chính thức

Telegram 

Facebook

Facebook Group

 

Nền tảng

CoinMarketCap | CoinGecko | Cryptoadventure