left-back

Bitget Futures: Biểu phí và Cách tính

Thân gửi người dùng Bitget,

 

Bitget Futures: Biểu phí và cách tính

 

I. Về phí

Phí tương lai (futures) là phí giao dịch được tính khi bạn đặt lệnh trong một giao dịch. Biểu phí thay đổi tùy thuộc vào loại giao dịch. Vui lòng tìm tỷ giá mới nhất trên trang thông báo hoặc trang phí chính thức của Bitget (https://www.bitget.com/vi/rate?tab=1).

 

Doanh thu của Bitget chủ yếu đến từ phí giao dịch được tính từ người dùng, bao gồm phí tương lai và phí giao ngay. Thông báo này sẽ giải thích phí tương lai (futures) là gì và nó được tính như thế nào.

 

 

II. Về cách tính phí

Phí tương lai được tính dựa trên một công thức đơn giản, phụ thuộc chủ yếu vào loại sản phẩm đang được giao dịch và liệu nhà giao dịch là Maker hay Taker.

 

Maker: Khi bạn đặt lệnh ở một mức giá cụ thể trên sổ lệnh và đợi người khác thực hiện lệnh thay vì giao dịch ngay lập tức với các lệnh khác trong sổ lệnh, các giao dịch như vậy được gọi là "Maker".

 

Taker: Khi giá mua của bạn ≥ giá bán 1, hoặc giá bán của bạn ≤ giá mua 1, các lệnh đó sẽ được thực hiện ngay lập tức. Các giao dịch này đang "lấy đi" (take) khối lượng của sổ lệnh, và do đó được gọi là "Taker."

 

 

III. Làm thế nào để tính phí? 

Công thức:

Phí giao dịch

= (số lượng hợp đồng x giá) x tỉ lệ phí

= Giá trị lệnh x tỉ lệ phí

 

*Lưu ý: Giá trị lệnh = số lượng hợp đồng x giá

 

Ví dụ: 

Nhà giao dịch A mua 1 hợp đồng tương lai BTCUSDT với lệnh thị trường. Nhà giao dịch B bán 1 hợp đồng tương lai BTCUSDT với lệnh giới hạn. Nếu giá giao dịch là 40.000 USDT:

Phí Taker Trader A = 1 × 40,000 × 0.06% = 24 USDT

Phí Maker Trader B = 1 × 40,000 × 0.02% = 8 USDT

 

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho đến bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn!

 

 

Bitget team

1 Tháng 3, 2022

 

Liên hệ

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

Các kênh chính thức

Telegram 

Facebook

Facebook Group

 

Nền tảng

CoinMarketCap | CoinGecko | Cryptoadventure