Tin tức sản phẩm

Bitget futures: tiền thưởng giao dịch futures

Bitget futures: tiền thưởng giao dịch futures image 0

Dưới đây là những gì bạn cần biết về tiền thưởng giao dịch futures của Bitget.

1. Giới thiệu về tiền thưởng giao dịch futures

 • Tiền thưởng giao dịch futures của Bitget được phân phối dưới dạng phiếu tiền ‌thưởng giao dịch.

 • Tiền thưởng giao dịch futures sẽ được phân phối trực tiếp đến Trung tâm Phần thưởng trên website và ứng dụng của Bitget.

 • Tiền thưởng giao dịch sau khi nhận sẽ tự động được phân phối vào tài khoản futures tương ứng.

2. Cách tìm và nhận tiền thưởng giao dịch futures?

 • Website: nhấp vào biểu tượng Hồ sơ ở đầu trang và sau đó chọn Phiếu thưởng.

 • Ứng dụng: Nhấp vào Tài sản ở góc dưới bên phải rồi chọn Phiếu thưởng. Sau khi nhận, tiền thưởng giao dịch futures sẽ được phân phối tự động đến tài sản futures mà không cần phải chuyển khoản thêm.

3. Sử dụng tiền thưởng giao dịch futures như thế nào?

 • Thực hiện giao các giao dịch futures (bao gồm cả các giao dịch sao chép).

 • Bù đắp phí giao dịch futures, thua lỗ và phí funding.

 • Dùng làm ký quỹ để mở vị thế.

4. Những hạn chế khi sử dụng tiền thưởng giao dịch futures

 • Khi người dùng có cả tiền thưởng và phiếu thưởng giao dịch, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng phiếu thưởng để bù đắp phí giao dịch.

 • Nếu bất kì khoản tiền nào được chuyển ra từ tài khoản tương ứng trước khi tiền thưởng giao dịch được sử dụng hết, các tiền thưởng giao dịch còn lại sẽ mất hiệu lực.

 • Nếu tiền thưởng giao dịch mất hiệu lực do rút tiền, các vị thế của bạn có thể bị thanh lý hoặc bạn không thể duy trì các lệnh mở. Hãy đảm bảo rằng bạn có một chiến lược quản lý rủi ro kỹ lưỡng trước khi tiếp tục.

 • Khi sử dụng tiền thưởng giao dịch để bù lỗ, cần đáp ứng các yêu cầu sau: vốn tại thời điểm đóng vị thế phải nhỏ hơn (tài sản ban đầu + tổng tiền nạp + tiền thưởng giao dịch còn lại). Tài sản ban đầu và tổng tiền nạp sẽ được tính sau khi nhận tiền thưởng giao dịch. Nếu người dùng yêu cầu thêm tiền thưởng sau khi tiền thưởng giao dịch được sử dụng hết, việc tính toán sẽ bắt đầu kể từ thời điểm nhận tiền thưởng giao dịch mới.

 • Đảm bảo rằng bạn nhận và sử dụng tiền thưởng giao dịch trong thời hạn hiệu lực.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 • Bitget có quyền thực hiện biện pháp kỷ luật đối với các tài khoản tham gia vào hành vi độc hại, bao gồm cả việc mua lại tiền thưởng giao dịch gian lận và thu hồi bất kỳ tổn thất nào.

 • Bitget có quyền giải thích cuối cùng về các loại tiền thưởng giao dịch.

【Liên hệ chúng tôi】

Dịch vụ khách hàng:support@bitget.com

Hợp tác kinh doanh: BD@bitget.com

Hợp tác tạo lập thị trường định lượng: partnership@bitget.com

【Kênh Chính Thức】

Website chính thức

Telegram

Twitter

Facebook

Facebook Group

Medium

Reddit

Linkedin

Instagram

【Bitget được xếp hạng trên các nền tảng】

CMC

CoinGecko

Cryptoadventure