left-back

Bitget Futures: Tiền thưởng Thử nghiệm Futures

24_2______106_VN.jpg

Bitgetters thân mến,

Dưới đây là những gì bạn cần biết về tiền thưởng thử nghiệm Futures của Bitget:

1. Tiền thưởng thử nghiệm Futures là gì?

1) Tiền thưởng thử nghiệm Futures của Bitget sẽ được phân phối dưới dạng voucher;

2) Tiền thưởng thử nghiệm Futures sẽ được phân phối trực tiếp đến Trung tâm phần thưởng trên trang web và APP của Bitget;

3) Tiền thưởng thử nghiệm Futures sẽ tự động chuyển đến tài khoản Futures tương ứng sau khi được nhận.

2. Làm thế nào để tìm và nhận tiền thưởng thử nghiệm Futures của bạn?

1) Tiền thưởng thử nghiệm Futures sẽ được phân phối trực tiếp đến Trung tâm phần thưởng trên trang web và APP của Bitget. Đây là cách tìm thấy nó:

[WEB]

Truy cập trang web chính thức của Bitget, bấm vào "Trung tâm phần thưởng" ở trên cùng và bạn sẽ tìm thấy tiền thưởng thử nghiệm trong mục "Phần thưởng của tôi".

[ỨNG DỤNG]

Bấm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên trái và bạn sẽ tìm thấy tiền thưởng thử nghiệm trong mục "Phần thưởng của tôi".

2) Khi nhấp vào "Nhận", tiền thưởng thử nghiệm sẽ được nhận thành công và chuyển đến tài khoản Futures tương ứng của bạn mà không cần phải chuyển lại.

3. Sử dụng tiền thưởng thử nghiệm Futures như thế nào?

1) Tiền thưởng thử nghiệm có thể được sử dụng trực tiếp để giao dịch Futures (bao gồm Copy Trade);

2) Tiền thưởng thử nghiệm có thể được sử dụng để trả phí giao dịch Futures / tổn thất / phí funding;

3) Tiền thưởng thử nghiệm có thể được sử dụng làm ký quỹ để mở vị thế.

4. Những hạn chế đối với việc sử dụng tiền thưởng thử nghiệm Futures là gì?

1) Nếu người dùng có cả tiền thưởng giao dịch và phiếu thưởng, hệ thống sẽ sử dụng phiếu thưởng để thanh toán phí giao dịch trước;

2) Trước khi tiền thưởng thử nghiệm được sử dụng hết, bất kỳ khoản tiền nào được chuyển ra từ tài khoản nắm giữ tiền thưởng thử nghiệm sẽ khiến số tiền chưa sử dụng của quỹ bị vô hiệu;

3) Nếu khoảng thiếu hụt gây nên bởi việc chuyển tiền ra dẫn đến deleveraging (thanh lý) hoặc không có khả năng duy trì một vị thế đang mở, xin vui lòng giải quyết vấn đề trước khi hoạt động tiếp;

4) Khi được sử dụng để bù lỗ, tiền thưởng thử nghiệm cần đáp ứng các yêu cầu sau: Vốn chủ sở hữu tại thời điểm đóng vị thế < (tiền nạp ban đầu + tiền nạp tích lũy + phần còn lại của tiền thưởng thử nghiệm); Khoản tiền nạp ban đầu và tích lũy sẽ được tính ngay sau khi tiền thưởng thử nghiệm được nhận. Nếu bạn nhận một tiền thưởng thử nghiệm khác sau khi quỹ trước đó được sử dụng hết, thì việc tính toán sẽ bắt đầu khi quỹ mới được nhận;

5) Vui lòng xác nhận và sử dụng các phiếu giảm giá giao dịch trong thời hạn hiệu lực. Nếu không, phiếu có thể hết hạn.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1) Nếu phát hiện hành vi độc hại khi nhận tiền thưởng thử nghiệm, nền tảng có quyền xử lý kỷ luật đối với tài khoản liên quan để thu hồi tổn thất;

2) Bitget có quyền giải thích cuối cùng về tiền thưởng thử nghiệm.

Bitget Team

[Liên hệ chúng tôi qua]

Chăm sóc khách hàng: [email protected]

Hợp tác tiếp thị: [email protected]

Hợp tác tạo thanh khoản: [email protected]

[Tham gia cộng đồng Bitgetter tại]

Nhóm Telegram

Facebook

Twitter