left-back

Thông báo về việc hỗ trợ airdrop NFT (APENFT) cho người dùng đang giữ TRX, BTT và JST

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Bitget sẽ hỗ trợ các kế hoạch phát NFT (APENFT) cho người dùng đang giữ TRX (Tron), BTT (BitTorrent) và JST (JUST).
Cụ thể như sau:


1. Thời gian chụp nhanh:
Thời gian chụp nhanh lần đầu: 20:00:00 ngày 10 tháng 6 năm 2021 (GMT + 8)
Thời gian chụp nhanh tiếp theo: 20:00:00 ngày 10 tháng 7 năm 2021-2023 hàng tháng (GMT + 8)
2. Yêu cầu vị thế:
Yêu cầu giữ TRX: lớn hơn hoặc bằng 100 TRX
Yêu cầu giữ BTT: lớn hơn hoặc bằng 2000 BTT
Yêu cầu giữ JST: lớn hơn hoặc bằng 100 JST
3. Phạm vi ảnh chụp nhanh:
TRX, BTT và JST đang nắm giữ tài sản trong nền tảng, nếu lệnh bán đã được hoàn thành, khoản tiền gửi chưa được nhận hoặc đã hoàn thành việc rút tiền tại thời điểm chụp nhanh, thì phần tài sản này sẽ không được đưa vào các số liệu thống kê. Hãy thận trọng.
Số lượng NFT mà người dùng TRX A có được = (số vị trí TRX do người dùng A nắm giữ tại thời điểm chụp nhanh / số vị trí TRX do tất cả người dùng Bitget nắm giữ tại thời điểm chụp nhanh) * số lượng NFT thu được bởi Bitget do giữ TRX
Số lượng NFT mà người dùng BTT A có được = (số lượng vị trí BTT do người dùng A nắm giữ tại thời điểm chụp nhanh / số lượng vị trí BTT do tất cả người dùng Bitget nắm giữ tại thời điểm chụp nhanh) * số lượng NFT thu được bởi Bitget từ việc nắm giữ BTT
Số lượng NFT mà người dùng JST A có được = (số vị trí JST do người dùng A nắm giữ tại thời điểm chụp nhanh / số vị trí JST do tất cả người dùng Bitget nắm giữ tại thời điểm chụp nhanh) * số lượng NFT thu được bởi Bitget do giữ JST

Lưu ý quan trọng:
Sự hỗ trợ của Bitget cho airdrop không có nghĩa là nó phải được liệt kê và Bitget không đảm bảo bất kỳ danh sách nào.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:
Announcement by APENFT Foundation on Rules of Airdropping APENFT (NFT) to BTC, ETH, TUSD, TRX, BTT and JST Holders

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác