Tin tức sản phẩm

MASK

masknetwork.png

Tên viết tắt của dự án: MASK
Tên đầy đủ của dự án: Mask Network

Thời gian phát hành: 2021-02-24
Tổng số phát hành: 100.000.000 MASK
Tổng lượng phát hành: 9.000.000MASK

Trang web chính thức: https://mask.io/
Truy vấn: https://cn.etherscan.com/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074

Giới thiệu:

Mask Network là một cổng thông tin giúp người dùng chuyển đổi liền mạch từ Web2.0 sang Web3.0. Nó cho phép người dùng gửi liên tục các tin nhắn được mã hóa, tiền tệ mã hóa và thậm chí cả các ứng dụng phi tập trung (chẳng hạn như DeFi, NFT và DAO) trên nền tảng của những gã khổng lồ xã hội truyền thống; do đó, người dùng có thể tạo ra một hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC