left-back

ICP

dfinity.png

Tên viết tắt của dự án: ICP
Tên đầy đủ của dự án: Internet Computer (Dfinity)

Thời gian phát hành: 2019-07-01
Tổng số phát hành: 469.213.710 ICP
Tổng lượng phát hành: 123,747,067ICP

Trang web chính thức: https://dfinity.org/
Truy vấn: https://www.dfinityexplorer.org/#/

Giới thiệu:

Máy tính Internet là một giao thức lớp đầu tiên được thiết kế để phát triển một mạng công cộng phi tập trung cho phép các hợp đồng thông minh chạy trên quy mô lớn. Dự án hướng tới mục tiêu trở thành một máy tính Internet, cung cấp các chức năng của Internet công cộng và cho phép phần mềm back-end được lưu trữ trên Internet.
ICP là mã thông báo chức năng gốc của Máy tính Internet, được sử dụng để quản trị giao thức và giao dịch mạng.

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác