Tin tức sản phẩm

JST

justgov.png

Tên viết tắt của dự án: JST
Tên dự án: JUST GOV

Thời gian phát hành: 2020-04-03
Tổng số phát hành: 9,900,000,000 JST
Tổng lượng phát hành: 1,433,850,000JST

Trang web chính thức: https://www.just.network/
Truy vấn: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9

Giới thiệu:

Mục tiêu của JST là thiết lập một hệ thống tài chính phi tập trung công bằng để cung cấp các cơ chế quản lý và cho vay tiền tệ ổn định cho tất cả người dùng trên toàn thế giới. JST là một hệ thống mã thông báo kép. USDJ là một loại tiền tệ ổn định được neo tỷ lệ 1: 1 với đô la Mỹ. Nó được tạo ra bằng cách thế chấp TRX trên nền tảng cho vay CDP của JST. JST là một phần của hệ thống tiền tệ USDJ. Tổ chức JST có thể tham gia vào quản trị công bằng của cộng đồng và trả phí ổn định của các khoản vay CDP theo hệ thống công bằng. Tất cả các giao dịch, thế chấp và quản trị trên nền tảng JST đều minh bạch và được thực hiện trên chuỗi. JST được thành lập trên TRON, hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung lớn nhất và nhằm mục đích cung cấp cho người dùng trên toàn thế giới một tập hợp các dịch vụ tài chính dễ sử dụng và có tính minh bạch cao.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC