Tin tức sản phẩm

RSR

rsr.png

Tên viết tắt của dự án: RSR
Tên đầy đủ của dự án: RSR

Thời gian phát hành: 2019-05-22
Tổng số phát hành: 100.000.000.000 RSR
Tổng lượng phát hành: 9.347.804.000RSR

Trang web chính thức: https://reserve.org/
Truy vấn: https://etherscan.com/token/0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8

Giới thiệu:

Dự trữ nhằm mục đích thiết lập một hệ thống thanh toán kỹ thuật số và stablecoin phân tán, ổn định. Stablecoin của nó có đặc điểm tự điều chỉnh nguồn cung kết hợp với nhu cầu và có hỗ trợ tài sản thế chấp trên chuỗi 100% trở lên. Mục tiêu cuối cùng của Dự trữ là tạo ra một kho lưu trữ giá trị chung - đặc biệt là ở những khu vực có cơ sở hạ tầng tài chính không đáng tin cậy và / hoặc lạm phát cao. Dự án Reserve được hỗ trợ bởi người đồng sáng lập PayPal Peter Thiel, Chủ tịch YCombinator Sam Altman và nhiều nhà đầu tư có ảnh hưởng ở Thung lũng Silicon và lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Mã thông báo quyền dự trữ (RSR) chủ yếu được sử dụng để duy trì sự ổn định giá của Mã thông báo dự trữ. Mã thông báo dự trữ, một loại tiền tệ ổn định do hệ thống Dự trữ phát hành, có thể được giữ và sử dụng giống như cách chúng tôi sử dụng đấu thầu hợp pháp và các mã thông báo khác.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC