left-back

ANKR

ankr.png

Tên viết tắt của dự án: ANKR
Tên đầy đủ của dự án: Ankr

Thời gian phát hành: 2019-03-06
Tổng số phát hành: 10.000.000.000 ANKR
Tổng lượng phát hành: 6.996.232.711 ANKR

Trang web chính thức: https://www.ankr.com/
Truy vấn: https://cn.etherscan.com/token/0x8290333cef9e6d528dd5618fb97a76f268f3edd4

Giới thiệu:

Ankr là một nền tảng điện toán phân tán sử dụng sức mạnh tính toán nhàn rỗi của các trung tâm dữ liệu, máy tính cá nhân và các thiết bị biên. Thị trường sức mạnh điện toán của nó mở ra nền kinh tế chia sẻ dựa trên điện toán đám mây, mang lại sự tiện lợi và lợi ích to lớn cho các nhà cung cấp và người dùng. Ankr sử dụng các thùng chứa, Kubernetes, blockchain và phần cứng đáng tin cậy để mang đến cho người dùng một đám mây rẻ hơn, an toàn hơn và trải nghiệm tốt hơn. Nhóm Ankr bao gồm một số doanh nhân nối tiếp và kỹ sư cao cấp. Gần đây, nhóm đã đạt được hợp tác chiến lược kỹ thuật với các công ty công nghệ lớn SAP, Telefónica và DigitalOcean, đồng thời sẽ mở rộng ứng dụng hơn nữa. Mã thông báo ANKR được sử dụng để lưu trữ / truyền giá trị trong nền tảng và có tính thực tế. Đồng thời, mã thông báo ANKR có thể được sử dụng để thanh toán phí tính toán PoUW. Người dùng có thể kiếm được mã thông báo ANKR bằng cách đóng góp sức mạnh tính toán của họ trong nền tảng.

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác