Tin tức sản phẩm

NKN

nkn.png

Tên viết tắt của dự án: NKN
Tên đầy đủ của dự án: New Kind of Network

Thời gian phát hành: 2018-05-28
Tổng phát hành: 1.000.000.000 NKN
Tổng lượng phát hành: 583.666.666NKN
Trang web chính thức: https://nkn.org/
Truy vấn: https://etherscan.com/token/0x5cf04716ba20127f1e2297addcf4b5035000c9eb

Giới thiệu:

NKN (New Kind of Network) là một loại cơ sở hạ tầng mạng và hệ sinh thái mới được thúc đẩy bởi công nghệ blockchain mở, phi tập trung và được chia sẻ bởi cộng đồng. NKN khuyến khích người dùng chia sẻ băng thông mạng dư thừa, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị phân bổ hiệu quả tài nguyên mạng, khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp triển khai thêm các nút tham gia mạng để cung cấp dịch vụ truyền số liệu cho các nút khác nhằm thu được lợi ích kinh tế.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC