Tin tức sản phẩm

BTT

mceclip0.png

Tên viết tắt của dự án: BTT
Tên đầy đủ của dự án: BitTorrent
Thời gian phát hành: 2019-02-01
Tổng phát hành: 990.000.000.000 BTT
Tổng lượng phát hành: 659,952,625,000BTT
Trang web chính thức: https://www.bittorrent.com/
Chặn truy vấn: https://tronscan.org/#/token/1002000
Giới thiệu:

BitTorrent là một giao thức truyền thông phân tán tiên phong được phát minh bởi Bram Cohen vào năm 2001. Đây là một giao thức ngang hàng sử dụng các ưu đãi kinh tế để giúp việc truyền các tệp có dung lượng lớn và yêu cầu cao trên Internet trở nên dễ dàng hơn, do đó loại bỏ nhu cầu về một máy chủ trung tâm đáng tin cậy. Nó là một giao thức mở đã được thực thi độc lập hàng chục lần và đã được đưa vào phần mềm trong 16 năm qua, phần mềm này đã được tải xuống và cài đặt hàng tỷ lần. Ngày nay, giao thức này thường xuyên được sử dụng bởi hơn 100 triệu máy tính có kết nối internet mỗi tháng. Giao thức được cập nhật liên tục thông qua quá trình mở BitTorrent Enhanced Protocol (BEP) được xem xét trên trang web của nhà phát triển.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC