left-back

Bitget Báo Cáo Tuần (từ 17/05 - 21/05)

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,
Dưới đây là các hoạt động tại Bitget trong tuần từ 17/05 - 21/05/2021

Thông tin Hợp đồng
Theo Coinmarketcap ngày 21/05
Giao dịch hợp đồng 24h tại Bitget là $5,62 tỉ
Xếp hạng 6 toàn cầu

Thông tin Sao lệnh
Theo thông tin từ Bitget sao lệnh ngày 21/05
Có 6.865 nhà giao dịch tham gia
Tổng số 5.299.945 lệnh thực hiện
Nâng cấp sản phẩm

1. Hợp đồng Hỗn hợp (bản chính thức)
Chính thức ra mắt ngày 22/05
2. Tối ưu hóa App bản Android

Nâng cao trải nghiệm người dùng

3. Điều chỉnh đòn bẩy hợp đồng vĩnh viễn USDT

Tăng hạn mức vị thế cho người dùng
4. Nhiều loại coin mới niêm yết

Khai thông nạp & rút tiền

mceclip1.png

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác