Tin tức sản phẩm

ZRX

0x.png

Tên viết tắt của dự án: ZRX
Tên đầy đủ của dự án: giao thức 0x
Thời gian phát hành: 2017-08-17

Tổng số phát hành: 1.000.000.000ZRX

Tổng lượng phát hành: 760,407,232ZRX

Trang web chính thức: https://0x.org/

Truy vấn: https://etherscan.io/token/0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498


Giới thiệu:

0x là một giao thức mã nguồn mở cho các giao dịch ngang hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch mã thông báo ERC20 trong chuỗi khối Ethereum. Thỏa thuận này được thiết kế như một tiêu chuẩn mở và một khối xây dựng chung để thúc đẩy khả năng tương tác giữa các ứng dụng phi tập trung (DApps) bao gồm các chức năng trao đổi. Giao dịch được thực hiện bởi hệ thống hợp đồng thông minh Ethereum, có thể được truy cập công khai, sử dụng miễn phí và có thể được truy cập bởi bất kỳ DApp nào. DApp được xây dựng trên giao thức có thể truy cập vào các nhóm thanh khoản công khai hoặc tạo các nhóm thanh khoản của riêng chúng và tính phí giao dịch cho khối lượng giao dịch của chúng. Thỏa thuận sẽ không áp đặt chi phí cho người dùng, cũng như không tùy tiện lấy giá trị từ một nhóm người dùng để mang lại lợi ích cho những người dùng khác. Quản lý phi tập trung được sử dụng để tích hợp các bản cập nhật vào giao thức cơ bản một cách liên tục và an toàn mà không làm gián đoạn các quy trình cấp cao hơn.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC