Tin tức sản phẩm

MKR

mceclip0.png

Tên viết tắt của dự án: MKR
Tên đầy đủ của dự án: MakerDAO
Thời gian phát hành: 2017-01-30
Tổng số phát hành: 1.005.577 MKR (cung cấp không giới hạn)
Tổng lượng phát hành: 995,239 MKR
Trang web chính thức: https://makerdao.com/zh-CN/

Sách trắng: https://makerdao.com/whitepaper/DaiDec17WP.pdf

Truy vấn: https://etherscan.io/token/0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2

Giới thiệu:

MakerDAO là một tổ chức tự trị phi tập trung và hệ thống hợp đồng thông minh trên Ethereum, cung cấp Dai, đồng tiền ổn định phi tập trung đầu tiên trên Ethereum. DAI là một loại tiền tệ cứng được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp kỹ thuật số và nó duy trì tỷ giá 1: 1 với đô la Mỹ. MKR là mã thông báo quản lý và mã thông báo tiện ích của hệ thống Maker, được sử dụng để thanh toán các khoản phí ổn định khi vay Dai và tham gia vào hệ thống quản lý.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC