Tin tức sản phẩm

MATIC

mceclip0.png

Tên viết tắt của dự án: MATIC
Tên đầy đủ của dự án: Matic Network
Thời gian phát hành: 2019-04-30
Tổng số phát hành: 10.000.000.000MATIC
Tổng lượng phát hành: 10.000.000.000
Trang web chính thức: https://matic.network/

Truy vấn: https://etherscan.io/token/0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0

Giới thiệu:

MaticNetwork là một nền tảng có khả năng mở rộng cấp hai giúp thực hiện các giao dịch ngoài chuỗi nhanh chóng, đơn giản và an toàn, không chỉ các giao dịch thanh toán mà còn cả các hợp đồng thông minh ngoài chuỗi tổng quát.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC