left-back

DOGE

mceclip0.png

Tên viết tắt: DOGE

Tên đầy đủ: Dogecoin

Ngày phát hành: 12/12/2013 

Tổng lượng phát hành: 128,756,977,746 DOGE

Tổng lượng lưu thông: 128,756,977,746 DOGE

Website: https://dogecoin.com/

Truy vấn blockchain: https://dogechain.info/chain/Dogecoin

Giới thiệu: 

Dogecoin, được gọi là "coin chó" được tạo ra vào ngày 8/12/2013. Dựa trên thuật toán Scrypt, Dogecoin là số tiền tệ ảo lớn thứ hai trên thế giới về số người dùng.

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác