left-back

Bitget Hợp đồng hỗn hợp: Ký quỹ

Người dùng trạm toàn cầu Bitget:

Bitget Hợp đồng hỗn hợp Giới thiệu về [Ký quỹ]


I. Ký quỹ

Nguyên tắc đòn bẩy của giao dịch hợp đồng tập trung trong hệ thống ký quỹ của giao dịch hợp đồng, đó là bạn không cần phải trả 100% số tiền khi thực hiện giao dịch hợp đồng mà chỉ cần đầu tư một số tiền nhỏ theo một tỷ lệ nhất định theo giá trị của hợp đồng làm tài sản đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng để tham gia Đối với giao dịch mua bán hợp đồng, quỹ này được gọi là tiền ký quỹ.

1) Đòn bẩy cải thiện đáng kể việc sử dụng tiền và lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao.

2) Nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy càng cao thì mức ký quỹ yêu cầu càng thấp.

Ký quỹ mở vị thế = (số lượng vị thế mở✖️ giá mở vị thế) / giá đánh dấu hợp lý của đồng tiền ký quỹ

 

II. Lợi nhuận vị thế

Sau khi vị thế được thiết lập, bạn có thể xem ký quỹ vị thế hiện tại trong "Vị thế" trên trang giao dịch hợp đồng.

Chế độ cross: Biên độ phân bổ cho một vị trí có thể được điều chỉnh theo cách thủ công thông qua dấu + - và không hỗ trợ tính năng bổ sung tự động.

Chế độ Isolated: Số tiền trong tài khoản đều là tiền ký quỹ (đã loại bỏ một phần của vị trí theo vị trí)

 

III. Tiền ký quỹ khả dụng

Ký quỹ khả dụng là số tiền ký quỹ có thể được sử dụng để mở một vị thế.

Số tiền ký quỹ có thể được sử dụng để mở một vị thế sẽ được giải phóng một phần (tăng tỷ lệ sử dụng tiền) do trạng thái của vị thế hai chiều (vị thế hai chiều lấy số tiền ký quỹ lớn) và trạng thái thực tế của giao dịch sẽ chiếm ưu thế.

 

IV. Lợi nhuận duy trì

Ký quỹ duy trì đề cập đến mức ký quỹ tối thiểu theo yêu cầu của số lượng vị trí hiện tại của người dùng phù hợp với giá trị vị thế tương ứng với mức giá được đánh dấu hiện tại.

Duy trì ký quỹ Cross

= Giá trị vị trí của vị trí hiện tại✖️Tỷ lệ lợi nhuận duy trì của bánh răng hiện tại

= (số lượng vị thế mở✖️ giá đánh dấu mới nhất) / giá đánh dấu hợp lý của đồng tiền ký quỹ✖️tỷ lệ ký quỹ duy trì của thiết bị hiện tại

 

Duy trì ký quỹ Isolated (ký quỹ vị thế hai chiều được sử dụng cho các vị thế lớn hơn)

= tối đa (số lượng vị thế mua, số lượng vị thế bán) ✖️ giá được đánh dấu mới nhất / giá được đánh dấu hợp lý của đồng tiền ký quỹ ✖️ tỷ lệ ký quỹ duy trì của gian hàng tương ứng

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác