Tin tức sản phẩm

Bitget Hợp đồng hỗn hợp: Rủi ro ký quỹ

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Do sự biến động lớn của thị trường tiền tệ kỹ thuật số và không thể truy tìm khoản tiền phạt cuối cùng, nền tảng thiết lập một hệ thống ký quỹ rủi ro để chống lại rủi ro bị phạt.

Sau khi kích hoạt thanh lý và hoàn tất quá trình xử lý, nếu tài sản còn lại trong tài khoản là số dương, biên độ rủi ro sẽ tăng; nếu tài sản còn lại trong tài khoản là số âm, thì biên độ rủi ro sẽ giảm.

Lưu ý: Giá đặt lệnh sau khi kích hoạt thanh lý bị ảnh hưởng bởi biến động và độ sâu của thị trường, và quỹ rủi ro dẫn đến có thể không hoàn toàn giống với giá kích hoạt thanh lý.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC