left-back

Bitget Hợp đồng hỗn hợp: Chế độ Isolated

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về chế độ Isolated của Hợp đồng hỗn hợp Bitget.

1. Chế độ vị thế Isolated của hợp đồng hỗn hợp hỗ trợ mở vị thế hai chiều.

2. Vị thế Isolated là việc sử dụng tất cả số dư trong tài khoản để chống lại rủi ro và tránh thanh lý. Lãi và lỗ của bất kỳ vị thế nào trong toàn bộ vị trí sẽ được phản ánh trong đó.

3. Hợp đồng hỗn hợp hỗ trợ bảo hiểm rủi ro theo chế độ Isolated, nghĩa là, lợi nhuận chưa thực hiện của vị thế A có thể được sử dụng để bù đắp khoản lỗ chưa thực hiện của vị thế B và nhiều cặp giao dịch hợp đồng có thể cùng nhau chống lại rủi ro.

Ví dụ: nếu ETC được sử dụng làm tiền ký quỹ, vị thế mua của BTCUSD tăng 10ETH và vị thế mua của ETHUSD mất 6ETH, thì vốn chủ sở hữu trong tài khoản ETH là + 4ETH

Lưu ý: Đối với các cặp giao dịch sử dụng BTC làm ký quỹ, chẳng hạn như giữ BTCUSD, phần này của vị trí này không tham gia vào việc bảo hiểm rủi ro trong các giao dịch sử dụng ETH làm ký quỹ.

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác