Tin tức sản phẩm

Bitget Hợp đồng hỗn hợp: Chi phí vốn

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu từ Hợp đồng hỗn hợp Bitget về Chi phí vốn

I. Giới thiệu Chi phí vốn

Phí cấp vốn là cơ chế hoạt động cốt lõi của hợp đồng vĩnh viễn Bitget.

Việc thiết lập phí quỹ nhằm mục đích đảm bảo rằng giá giao dịch của hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn bám sát giá tham chiếu cơ bản thông qua việc trao đổi phí quỹ thường xuyên giữa các bên mua và bán.

II. Mô tả Chi phí vốn

1. Bitget không tính bất kỳ khoản vốn nào do người dùng thu.

2. Chi phí vốn được tạo ra sau mỗi 8 giờ,

08:00, 16:00, 24:00 (UTC + 08: 00), bạn chỉ cần thanh toán hoặc tính phí nếu bạn nắm giữ một vị trí tại thời điểm của ba dấu thời gian vốn này.

3. Khi phí quỹ được thu, nó sẽ được khấu trừ từ số tiền ký quỹ cố định của vị thế của người dùng, tối đa cho đến khi tỷ lệ ký quỹ của người dùng bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì và một tỷ lệ nhất định của số tiền còn lại, và phần vượt quá sẽ không được tính phí. Phí quỹ thực tế mà người dùng có thể tính cũng phụ thuộc vào tổng số tiền được hệ thống khấu trừ từ tài khoản của đối tác.

Nếu đòn bẩy của người dùng tương đối cao, hệ thống sẽ không tính phí tại các điểm thanh toán riêng lẻ.

III. Tính toán chi phí vốn

1. Công thức tính toán chi phí quỹ bạn đã nhận hoặc thanh toán như sau:

Chi phí vốn = Tỷ lệ vốn * giá trị vị thế

Giá trị của vị thế của bạn không liên quan gì đến đòn bẩy và không dựa trên số tiền ký quỹ bạn đã phân bổ cho vị trí:

2. Trong số đó, công thức tính lãi suất quỹ như sau:

Tỷ lệ vốn = Chỉ số đặc biệt trung bình (P) + Clamp{Lãi suất (I) − Chỉ số đặc biệt trung bình (P), a, b}

Trong đó, chỉ số lãi suất I = 0,01%, chỉ số phí bảo hiểm bình quân trung bình P là mức trung bình đơn giản của chỉ số phí bảo hiểm, và chỉ số phí bảo hiểm phản ánh mối quan hệ phí bảo hiểm giữa giá hợp đồng và giá chỉ số giao ngay. Công thức cụ thể là sau:

Chỉ số đặc biệt = [Tối đa (0, chỉ số giá mua-giá sốc) -Max (0, giá tiêu chuẩn-giá bán sốc)] / giá chuẩn

Tần suất tính toán của chỉ số phí bảo hiểm là mỗi phút một lần.

1) Giá mua và bán sốc

Giá mua sốc = giá trung bình khi hàng đợi mua đạt đến "Số tiền đảm bảo sốc" '

Giá bán sốc = giá trung bình khi hàng đợi bán đạt đến "Số tiền đảm bảo sốc"

2) Số tiền đảm bảo tác động

Biên độ tác động đề cập đến số tiền có thể được giao dịch với biên độ 200USDT.

Công thức cụ thể như sau:

Số tiền đảm bảo tác động = 200 USDT / tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu

Ví dụ: Tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu của BTCUSDT là 0,5%

Khi đó, số tiền ký quỹ tác động của hợp đồng BTCUSDT = 200USDT / 0,5% = 40000USDT

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC