left-back

Bitget Hợp đồng hỗn hợp: Chế độ Cross

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về Chế độ Cross của Hợp đồng hỗn hợp Bitget.

1. Chế độ Cross của hợp đồng hỗn hợp hỗ trợ mở hai chiều vị thế.

2. Người dùng khi thanh lý sẽ chỉ mất phần ký quỹ được phân bổ cho vị thế này, nếu không tăng lên thì sẽ chỉ là ký quỹ ban đầu, không ảnh hưởng đến số dư còn lại trong tài khoản.

3. Hợp đồng hỗn hợp hỗ trợ đồng thời cả chế độ vị thế Isolated và Cross.

Ví dụ: dùng ETH làm ký quỹ, tổng tài sản là 20 ETH, 5 ETH được phân bổ cho vị thế mua BTCUSD, 3 ETH được phân bổ cho vị thế mua ETHUSD, lãi và lỗ của hai vị thế này không ảnh hưởng đến nhau, lợi nhuận và tổn thất được tính trong vị thế.

Việc buộc thanh lý một vị thế sẽ không ảnh hưởng đến việc thanh lý vị thế khác. 12 ETH trong tài khoản không liên quan sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc buộc phải thanh lý.

Lưu ý: Các thao tác của người dùng như điều chỉnh đòn bẩy dẫn đến tăng hoặc giảm tỷ lệ ký quỹ. Một phần ký quỹ được giải phóng bởi đòn bẩy từ nhỏ đến lớn chỉ có thể được chuyển ra theo cách thủ công; một phần ký quỹ cần thiết để tăng đòn bẩy từ lớn nhỏ có thể được thêm vào tài khoản của chính nó.

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác