left-back

Bitget ra mắt hợp đồng kỳ hạn COMP / USDT

Người dùng trạm toàn cầu Bitget:

Bitget đã ra mắt hợp đồng kỳ hạn COMP / USDT, bạn có thể trải nghiệm trên PC hoặc APP. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Bitget!

Các thông số liên quan:

Tiền tệ cơ sở: COMP

Tiền tệ định giá: USDT

Mệnh giá hợp đồng: 0,001COMP

Ký quỹ: USDT

Đơn vị thay đổi giá tối thiểu: 0,01

Đòn bẩy tối đa: 50

Nguồn chỉ mục: huobi, okex, binance

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác