left-back

Hợp đồng Bitget: Nghịch đảo bằng một nhấp

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Vào ngày 25/01/2021 (giờ Singapo), Bitget đã ra mắt chức năng Nghịch đảo bằng một nhấp,khi dự đoán thị trường có biến động hoặc cần một động thái ngược lại, mở vị thế hoặc đảo ngược nhanh chóng để dừng lỗ / lãi và nắm bắt thị trường.

  1. Vị thế của người dùng sẽ được đóng theo giá thị trường trước, và số tiền tương ứng sẽ được mở theo giá thị trường nghịch đảo. Nếu số tiền không đủ để mở, vị thế sẽ được mở theo số lần mở tối đa. Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như ký quỹ và điều kiện thị trường. Các thao tác đảo ngược có thể không thành công 100%.
  1. Hai phương thức:

(1) Nghịch đảo đã ủy thác: số lượng nghịch đảo là tổng số vị thế

Ưu tiên các vị thế còn lại dành cho các thao tác đảo nghịch. Nếu các vị thế còn lại không đủ để mở vị thế đảo ngược, lệnh sẽ bị hủy khỏi vị thế đã ủy thác, lệnh đặt trước sẽ bị hủy trước.

(2) Nghịch đảo không ủy thác: số lượng nghịch đảo là số vị thế khả dụng

Số lượng các thao tác nghịch đảo là số lượng có sẵn và các đơn hàng đang chờ xử lý hiện có sẽ không bị hủy.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác