left-back

Hướng dẫn xử lý lỗi nạp tiền

Gửi người dùng Bitget toàn cầu:

Nếu bạn gặp phải vấn đề lúc nạp tiền, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Gửi tiền vào địa chỉ ngoài Bitget:

Nếu bạn gửi tiền vào một địa chỉ không phải trong Bitget, Bitget không thể giúp bạn lấy lại

2. Số tiền nhỏ hơn số tiền ký quỹ tối thiểu:

Nếu số tiền gửi của bạn nhỏ hơn số tiền tối thiểu, Bitget sẽ không hỗ trợ tiền của bạn về tài khoản.

3. Gửi tiền tệ A vào địa chỉ tiền tệ B của Bitget (chẳng hạn như gửi BTC vào địa chỉ BCH của Bitget):

Vui lòng gửi UID, đơn vị nạp tiền, số lượng, địa chỉ nạp tiền, ID giao dịch blockchain và thông tin cụ thể tới hộp thư dịch vụ khách hàng của chúng tôi

Email dịch vụ khách hàng: [email protected] 

Chúng tôi sẽ chuyển tới bộ phận kỹ thuật để truy xuất và xử lý. Do những vấn đề như vậy cần nhiều nhân lực và thời gian, chu kỳ xử lý sẽ lâu, ít nhất là một tháng hoặc hơn. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

4. Nạp tiền cho các loại tiền được liệt kê không phải Bitget vào Bitget

Vui lòng tìm dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác